Ocena sprzężenia ciernego lin nośnych górniczych wyciągów szybowych

Data: Wtorek 21.11.2017

Sesja: Nowoczesne systemy transportu pionowego

Godzina/Sala: 12:25 - 12:35 - Sala Seminaryjna


Tytuł: Ocena sprzężenia ciernego lin nośnych górniczych wyciągów szybowych

Title: Evaluation of friction coupling of carry ropes in mining shaft hoist.

Autorzy: Marcel Żołnierz, Michał Stawowiak - Politechnika Śląska

Streszczenie:

Artykuł przedstawia zagadnienie sprzężenia ciernego występującego między liną nośną a wykładziną cierną koła pędnego wyciągu górniczego bardzo istotnego z uwagi na bezpieczeństwo transport ludzi. Przedstawiono wykładziny cierne dopuszczone do stosowania w polskim górnictwie oraz ich podstawowa własności mechaniczne. Opisano laboratoryjne oraz eksploatacyjne metody oceny stanu sprzężenia ciernego. Artykuł przedstawia innowacyjne mobilne stanowisko badawcze opracowane w Katedrze Mechanizacji i Robotyzacji Górnictwa

Materiały: