Główny partner:
Główny sponsor:
Partnerzy i sponsorzy

Analiza techniczno-ekonomiczna jako etap przygotowania do budowy lub modernizacji maszyny wyciągowej

Data: Wtorek 21.11.2017

Sesja: Nowoczesne systemy transportu pionowego

Godzina/Sala: 12:05 - 12:15 - Sala Seminaryjna


Tytuł: Analiza techniczno-ekonomiczna jako etap przygotowania do budowy lub modernizacji maszyny wyciągowej

Title: Technical and economic analysis as a stage of preparation for the construction or modernization of the hoisting machine

Autorzy: Tomasz Siostrzonek - AGH w Krakowie

Streszczenie:

Maszyna wyciągowa, jako część górniczego wyciągu szybowego, jest ważnym ogniwem ciągu technologicznego. Trudno sobie wyobrazić prawidłowo funkcjonujący podziemny zakład górniczy bez dobrze funkcjonującego transportu pionowego. W ostatnich latach, ze względu na potrzeby wydobycia surowców z pokładów znajdujących się na dużych głębokościach, prowadzone są prace związane z wydłużeniem istniejących lub budową nowych szybów. Wiąże się to również z koniecznością modernizacji lub budowy nowej maszyny wyciągowej. Jednak ten proces powinien być poprzedzony głęboką analizą techniczno-ekonomiczną, która w sposób jednoznaczny określi najbardziej optymalne rozwiązanie uwzględniające obecne i przyszłe potrzeby zakładu wydobywczego przy jednoczesnym zminimalizowaniu kosztów inwestycji i eksploatacji.

Materiały:

Partnerzy: