Główny partner:
Główny sponsor:
Partnerzy i sponsorzy

Wykorzystanie urządzenia pomocniczego z elektrycznym wciągnikiem linowym dla potrzeb pogłębiania szybów

Data: Wtorek 21.11.2017

Sesja: Nowoczesne systemy transportu pionowego

Godzina/Sala: 11:05 - 11:15 - Sala Seminaryjna


Tytuł: Wykorzystanie urządzenia pomocniczego z elektrycznym wciągnikiem linowym dla potrzeb pogłębiania szybów

Title: Use of auxiliary equipment with electric rope hoist for shaft depeening

Autorzy: Daniel Spandel, Grzegorz Nagrodzki - PBSz S.A., Mirosław Cholewa - AGH w Krakowie, Paweł Kamiński - PBSz S.A. / AGH w Krakowie

Streszczenie:

Wysoka pozycja Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A. na rynku usług budownictwa górniczego wymaga ciągłego rozwoju w zakresie stosowania nowych urządzeń i systemów obejmujących prace szybowe.
W referacie przedstawiono nowatorskie rozwiązania obejmujące transport urobku i materiałów z wykorzystaniem urządzenia pomocniczego z elektrycznym wciągnikiem linowym.
Dokonano oceny innowacyjności stosowanych rozwiązań oraz przeprowadzono analizę porównawczą układu transportu z układami transportu realizowanymi przez górnicze wyciągi szybowe (GWSZ). Określono uwarunkowania prawne.
Przedstawione rozwiązania przyczynią się ograniczenia kosztów, zmniejszenia energochłonności procesu, poprawy bezpieczeństwa oraz komfortu pracy załogi.

Materiały:

Partnerzy: