Główny partner:
Główny sponsor:
Partnerzy i sponsorzy

Wydłużenie Górniczego Wyciągu Szybowego – Szyb Leon IV

Data: Wtorek 21.11.2017

Sesja: Nowoczesne systemy transportu pionowego

Godzina/Sala: 11:35 - 11:45 - Sala Seminaryjna


Tytuł: Wydłużenie Górniczego Wyciągu Szybowego – Szyb Leon IV

Title: Extension of the Mining Hoist System - Shaft Leon IV

Autorzy: Daniel Wowra, Jarosław Nowak, Jarosław Witkowski, Piotr Izydorczyk - PBSz S.A., Paweł Kamiński - PBSz S.A./ AGH w Krakowie

Streszczenie:

Należący do oddziału KWK ROW wchodzącego w struktury PGG S.A. szyb Leon IV był głębiony etapami w latach 1990-1998 do głębokości 1076,2 m i średnicy 8,5 m. Leon IV jest szybem wdechowym z wlotami na poziomach 800 m, 960 m i 1067 m. Obecnie realizowana jest inwestycja pogłębienia szybu z w/w poziomu do głębokości 1210,7 m. Zagadnienie obejmuje również wykonanie wlotów na poziomach 1150 i 1210 m. W ramach zadania przewidziano wykonanie projektu technicznego, uzbrojenie szybu i podszybi na pogłębianym odcinku i wydłużenie górniczych wyciągów szybowych - podstawowego i pomocniczego.
W opracowaniu przedstawiono zakres wykonanych robót oraz ogólny zarys technologii wykorzystanych przez Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. podczas pogłębiania szybu LEON IV od poz. 1067 m do poz. 1210 m. Ponadto szczegółowo została opisana technologia wymiany wydłużenia górniczego wyciągu szybowego z wykorzystaniem windy EPR.

Materiały:

Partnerzy: