Główny partner:
Główny sponsor:
Partnerzy i sponsorzy

System do transportu pionowego dla zasilania węglem bloków energetycznych w Elektrowni Łagisza

Data: Wtorek 21.11.2017

Sesja: Nowoczesne systemy transportu pionowego

Godzina/Sala: 11:15 - 11:25 - Sala Seminaryjna


Tytuł: System do transportu pionowego dla zasilania węglem bloków energetycznych w Elektrowni Łagisza

Title: Vertical transport system for coal supply in the power units of the Łagisza Power Plant

Autorzy: Szymon Jagodzik, Jacek Śmigielski - Tauron Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Łagisza, Arkadiusz Marchewka, Damian Kucz, Krystian Ratuszny - PBSz S.A., Paweł Kamiński - PBSz S.A. / AGH w Krakowie

Streszczenie:

W referacie opisano inwestycję, której celem była budowa zastępczej linii zasilania węglem bloków energetycznych 120MW dla Tauron Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie. Zadaniem instalacji było dostarczenie węgla z poziomu 0.00 budynku głównego kotłowni bloków 120MW, na taśmociąg głównej odstawy węgla do kotłów zlokalizowanych na poz. +32,7m. Parametry instalacji miały umożliwiać osiągnięcie wydajności transportu węgla w ilości 40 ton/godzinę. Instalacja została oparta na idei transportu pionowego kubłami urobkowymi o objętości 6m^3, oraz poziomego z zastosowaniem przenośnika zgrzebłowego.
Transport pionowy dwoma niezależnie pracującymi kubłami urobkowymi, został zrealizowany poprzez zabudowę dwóch wciągarek EWP-35 zakotwionych do posadzki budynku na poz. 0.00m, oraz kół linowych umieszczonych na nowej konstrukcji wsporczej z pomostem roboczym zamocowanej do konstrukcji budynku kotłowni na poz. +47.0m.
Wysyp węgla z kubłów na przenośnik zgrzebłowy odbywa się poprzez hydraulicznie sterowaną zsypnię urobkową z koszami do osadzenia kubłów zlokalizowaną na poz. +32,7m. Konstrukcja wsporcza zsypni została podwieszona do pomostu kół linowych na poz. + 47.0m, oraz wsparta na stropie budynku.

Materiały:

Partnerzy: