Główny partner:
Główny sponsor:
Partnerzy i sponsorzy

Modernizacja układów kompensacji mocy biernej na maszynach wyciągowych z wykorzystaniem filtrów aktywnych.

Data: Wtorek 21.11.2017

Sesja: Nowoczesne systemy transportu pionowego

Godzina/Sala: 11:25 - 11:35 - Sala Seminaryjna


Tytuł: Modernizacja układów kompensacji mocy biernej na maszynach wyciągowych z wykorzystaniem filtrów aktywnych.

Title: Modernization of the reactive power compensation systems for hoisting machine with the active filters.

Autorzy: Bogdan Bałkowski - C&T Elmech Sp. z o.o.

Streszczenie:

Dominującym środkiem technicznym stosowanym do kompensacji mocy biernej są baterie kondensatorów (BK). Kompensatory takie są relatywnie tanie i w wielu przypadkach wystarczające. Podstawowymi ograniczeniami funkcjonalnymi BK są stopniowość (kwantyzacja) kompensacyjnej mocy biernej i niska dynamika reakcji na zmianę prądu odbioru. Wady te uwidaczniają się szczególnie w przypadku kompensacji odbiorów odznaczających się dużą dynamiką zmian prądu. Ponadto, co jest oczywiste, BK nie mają zdolności kompensacji odkształceń prądu (a więc również napięcia) zasilającego.
Na drugim biegunie możliwości i zaawansowania technicznego są nowoczesne kompensatory aktywne: kompensatory mocy biernej STATCOM (Xinus®Q) i energetyczne filtry aktywne (EFA) wyższych harmonicznych (Xinus®D). Xinus®D są kompensatorami najbardziej skutecznymi i kompletnymi, a ich funkcjonalność obejmuje również kompensację mocy biernej, niesymetrii prądu, czy też zaburzeń aperiodycznych prądu. Są przy tym w pełni odporne na zmiany parametrów sieci, w pełni selektywne w kontekście obszaru swojego oddziaływania w danej sieci i w pełni konfigurowalne.
Proponowany, zintegrowany system kondycjonowania energii oparty jest na połączeniu obydwu wymienionych technologii, czyli BK i Xinus®.
Koncepcja taka pozwala na połączenie zalet obydwu kompensatorów, czyli maksymalizacji skuteczności i zakresu kompensacji przy jednoczesnej minimalizacji kosztów instalacji. Istotne jest przy tym, że system taki może być zbudowany zarówno poprzez dostawienie kompensatora Xinus® do istniejącego kompensatora BK, jak również od podstaw – jako kompletny system.
BK może być sterowana niezależnie, lub przy wykorzystaniu sterownika procesorowego układu Xinus®, który pełni wtedy również rolę regulatora BK.

Materiały:

Partnerzy: