Partner:
Współorganizator:

Przewoźna przetwornica tyrystorowa – sposób na zwiększenie niezawodności oraz poprawę efektywności ekonomicznej układu zasilania maszyn wyciągowych.

Data: Wtorek 21.11.2017

Sesja: Nowoczesne systemy transportu pionowego

Godzina/Sala: 10:45 - 10:55 - Sala Seminaryjna


Tytuł: Przewoźna przetwornica tyrystorowa – sposób na zwiększenie niezawodności oraz poprawę efektywności ekonomicznej układu zasilania maszyn wyciągowych.

Title: Mobile thyristor converter – a way to improve reliability and economic efficiency of the hoisting machines’ power supply system.

Autorzy: Jarosław Szymik, Piotr Plewniok - ELCAM Sp. z o.o.

Streszczenie:

W referacie przedstawiono budowę i zasadę działania tyrystorowej przetwornicy przewoźnej. Omówiono korzyści uzyskiwane dzięki wprowadzeniu tyrystorowej przetwornicy przewoźnej jako źródła zasilania silników napędowych maszyn wyciągowych, do których w szczególności zaliczyć należy:
– gwarancję zachowania ciągłości pracy górniczego wyciągu szybowego w przypadku awarii przetwornicy elektromaszynowej,
– obniżenie kosztów eksploatacji maszyny wyciągowej – znaczące obniżenie zużycia energii elektrycznej,
– znaczące obniżenie poziomu hałasu podczas eksploatacji maszyny wyciągowej,
– likwidację kosztów eksploatacji przetwornic elektromaszynowych.
Przedstawiono doświadczenia zdobyte podczas eksploatacji tego typu przetwornic w Centralnym Zakładzie Odwadniania Kopalń oraz w KWK Ruda Ruch Halemba.

Materiały:

Sponsorzy: