Łączniki wysokociśnieniowe Victaulic jako doskonały przykład szybkiego i bezpiecznego montażu rurociągów transportu pionowego

Data: Wtorek 21.11.2017

Sesja: Nowoczesne systemy transportu pionowego

Godzina/Sala: 11:45 - 11:55 - Sala Seminaryjna


Tytuł: Łączniki wysokociśnieniowe Victaulic jako doskonały przykład szybkiego i bezpiecznego montażu rurociągów transportu pionowego

Title: High pressure Victaulic couplings as a the best example of fast and safety installation in vertical pipe lines

Autorzy: Miłosz Sudoł - VICTAULIC EUROPE

Streszczenie:

Celem referatu jest omówienie metody połączeń rurociągów pionowych za pomocą metody połączeń rowkowanych Victaulic.
Tego typu rozwiązania znajdują miejsce w polskim górnictwie od wielu lat , głównie w szybach górniczych ze względu na szybkość montażu, zajmują mniej miejsca i są dużo lżejsze niż połączenia kołnierzowe szyjkowe.
Umożliwiają szybką wymianę danych elementów rurociągów. Łączniki Victaulic są wielokrotnego użytku.
Za pomocą łączników Victaulic można wykonywać instalacje szybowe opuszczając całe odcinki rurociągu lub budując szyb od dołu.

Materiały: