Partner:
Współorganizator:

BioMOre – Nowa koncepcja górnicza pozyskiwania metali ze złóż głębokich z wykorzystaniem biotechnologii – Przebieg testu in-situ w kopalni KGHM O/ZG Rudna

Data: Wtorek 21.11.2017

Sesja: Europejskie badawczo-rozwojowe projekty surowcowe

Godzina/Sala: 16:15 - 16:30 - Aula Średnia B


Tytuł: BioMOre – Nowa koncepcja górnicza pozyskiwania metali ze złóż głębokich z wykorzystaniem biotechnologii – Przebieg testu in-situ w kopalni KGHM O/ZG Rudna

Title: BioMOre - New Mining Concept for Extracting Metals from Deep Ore Deposits using Biotechnology - Run of the in-situ test in the KGHM's Rudna Mine

Autorzy: Wojciech Anacki, Mariusz Kirej - KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG Rudna

Streszczenie:

Projekt BioMore pt. "Nowa koncepcja górnicza pozyskiwania metali ze złóż głębokich przy wykorzystaniu biotechnologii", jest badawczo-rozwojowym projektem międzynarodowym, finansowanym ze środków Unii Europejskiej. Jednym z partnerów (jednostek badawczych i przemysłowych) projektu jest KGHM Polska Miedź S.A. Celem projektu jest opracowanie nowej metody odzysku metali z rud z wykorzystaniem technologii podziemnego bioługowania głębokiego. Koncepcja jest opracowywana m.in. na podstawie pilotowego testu bioługowania, który jest przeprowadzany w kopalni KGHM O/ZG "Rudna". W referacie przedstawiono najważniejsze założenia projektu, jego dotychczasowy przebieg oraz oczekiwane rezultaty z podziemnego testu bioługowania rud miedzi in-situ, z punktu widzenia ruchu podziemnego zakładu górniczego.

Materiały:

Sponsorzy: