Partner:
Współorganizator:

Projekt INTRAW – Rozwój międzynarodowej współpracy w zakresie surowców mineralnych z ustanowieniem Międzynarodowego Obserwatorium Surowców Mineralnych

Data: Wtorek 21.11.2017

Sesja: Europejskie badawczo-rozwojowe projekty surowcowe

Godzina/Sala: 14:30 - 14:45 - Aula Średnia B


Tytuł: Projekt INTRAW – Rozwój międzynarodowej współpracy w zakresie surowców mineralnych z ustanowieniem Międzynarodowego Obserwatorium Surowców Mineralnych

Title: INTRAW- Development of International Cooperation on Mineral Raw Materials with establishment o the International Observatory for Raw Materials.

Autorzy: Alicja Kot-Niewiadomska, Anna Burkowicz - IGSMiE PAN

Streszczenie:

W perspektywie zmian zachodzących w ciągu ostatnich lat na światowym rynku surowców mineralnych, coraz większego znaczenia nabiera konieczność zapewnienia ich trwałych i bezpiecznych dostaw, zarówno w obrębie Unii Europejskiej, jak i w innych krajach wysokorozwiniętych. W odpowiedzi na to globalne wyzwanie, w lutym 2015 roku w ramach programu Horyzont2020, zainaugurowany został projekt INTRAW, mający na celu promowanie międzynarodowej współpracy w zakresie surowców mineralnych pomiędzy UE a krajami zawansowanymi technologicznie. Koordynatorem projektu jest Europejska Federacja Geologów (European Federation of Geologists, EFG), a konsorcjum tworzy 15 podmiotów z 8 państw Unii Europejskiej (Niemcy, Belgia, Wielka Brytania, Hiszpania, Portugalia, Słowenia, Austria, Węgry). Partnerami projektu jest również 5 państw z grupy krajów wysokorozwiniętych: Australia, Kanada, Japonia, RPA oraz Stany Zjednoczone. Projekt INTRAW ma odegrać kluczową rolę w udoskonaleniu działań na rzecz badań i rozwoju w zakresie surowców mineralnych w krajach UE, poprzez zwiększenie synergii z międzynarodowymi programami badawczymi i innowacyjnymi oraz wzmocnienie roli i potencjału naukowego, co w przyszłości ma zapewnić trwały dostęp gospodarki UE do nieenergetycznych surowców mineralnych, zgodnie ze strategią "Europa 2020".
Celem projektu jest odwzorowanie najlepszych praktyk oraz rozwijanie nowych możliwości współpracy między UE a krajami zaawansowanymi technologicznie w zakresie m.in.: poszukiwania, wydobycia, przeróbki i recyklingu surowców, polityk i strategii surowcowych, procedur koncesyjnych i opłat związanych z eksploatacją, gospodarowania i substytucji surowców krytycznych. Rozpoznanie i charakterystyka uwarunkowań w zakresie polityki surowcowej w wybranych krajach wysokorozwiniętych pozwoli na rozwój strategii współpracy, na podstawie najlepszych zidentyfikowanych praktyk, a w konsekwencji nawet utworzenie Międzynarodowego Obserwatorium Surowcowego Unii Europejskiej.

Materiały:

Sponsorzy: