Partner:
Współorganizator:

Poster: Projekt ROCD – Redukcja Ryzyka Związanego Z Oddziaływaniem Pyłu Węglowego Na Górników

Data: Wtorek 21.11.2017

Sesja: Europejskie badawczo-rozwojowe projekty surowcowe

Godzina/Sala: - - Aula Średnia B


Tytuł: Poster: Projekt ROCD – Redukcja Ryzyka Związanego Z Oddziaływaniem Pyłu Węglowego Na Górników

Title: ROCD - Reducing risks from Occupational exposure to Coal Dust

Autorzy: Bartłomiej Bezak - PGG sp. z o.o.

Streszczenie:

Projekt ROCD dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Badawczego Węgla i Stali (RFCS) wspiera międzynarodowe wysiłki mające na celu ograniczenie szkodliwego wpływu pyłów węglowych na zdrowie tysięcy pracowników górnictwa w całej Europie. Celem projektu jest stworzenie nowoczesnych, praktycznych narzędzi oceny i ochrony służących poprawie metod zwalczania emisji pyłów, szczególnie z drobnej frakcji (PM2.5), która coraz bardziej powoduje choroby zawodowe wśród pracowników. Projekt ROCD obejmuje pięć zintegrowanych pakietów roboczych realizowanych przez międzybranżowe konsorcjum złożone z 10 wiodących instytucji z 5 krajów europejskich, obejmujących takie zagadnienia jak:
 Redukcja ryzyka związanego z oddziaływaniem pyłu węglowego na górników
 Opracowanie zintegrowanych narzędzi do oceny ryzyka związanego z oddziaływaniem pyłu węglowego na pracowników (metody prognozowania stężenia i parametrów pyłu węglowego, ciągły monitoring parametrów pyłu węglowego).
 Opracowanie i testowanie nowych urządzeń odpylających.
 Opracowanie zasad przewidywania zagrożenia pyłem węglowym oraz jego ograniczania.
Oczekuje się, że efektem będzie rozpowszechnianie materiałów szkoleniowych oraz produkcja nowych urządzeń do monitorowania i tłumienia czynników związanych
z narażeniem na pył węglowy, co znacząco zmniejszy częstość występowania chorób zawodowych związanych z wydobywaniem węgla.
Badania w ramach projektu ROCD bazują na wieloletnich pracach nad zagrożeniami, którym poddawane są osoby pracujące w środowisku pyłu węglowego, a jednocześnie jest to pierwszy projekt w ramach programu RFCS, który bezpośrednio odnosi się do tego problemu.

Materiały:

Sponsorzy: