Partner:
Współorganizator:

Platforma sieci wspołpracy EU – Ameryka Łacińska (MDNP)

Data: Wtorek 21.11.2017

Sesja: Europejskie badawczo-rozwojowe projekty surowcowe

Godzina/Sala: 14:15 - 14:30 - Aula Średnia B


Tytuł: Platforma sieci wspołpracy EU – Ameryka Łacińska (MDNP)

Title: Mineral Development Network Platform EU - Latin America (MDNP)

Autorzy: Joanna Kulczycka - IGSMiE PAN, Agnieszka Czaplicka-Kotas - AGH w Krakowie

Streszczenie:

Eko-efektywne zarządzanie zasobami surowcowymi wpływa na wdrażanie współczesnych rozwiązań technologiczno-przemysłowych jak również poprawia jakość życia i zdrowia obywateli. W związku z tym transfer dobrych praktyk oraz współpraca w sektorze wydobywczym jest kluczowa dla zrównoważonego rozwoju krajów. W ostatnich latach odnotowano dynamiczny wzrost znaczenia krajów Ameryki Łacińskiej w strukturze handlu zagranicznego oraz inwestycjach w aspekcie surowcowym z krajami Unii Europejskiej. Dlatego też Unia Europejska podjęła działania z zakresu zacieśnienia współpracy np. zaimplementowała program Latin America Investment Facility (LAIF), który ma za zadanie promowanie inwestycji w sektorze energetycznym, środowiskowym oraz infrastrukturalnym w Ameryce Łacińskiej.
Działaniem na rzecz powstania współpracy o charakterze stałym oraz strukturalnym pomiędzy UE, a wybranym krajami Ameryki Łacińskiej jest stworzenie Platformy Sieci Rozwoju Surowców Mineralnych (Mineral Develompent Network Platform, MNDP). Na podstawie analizy danych w aspekcie wymiany handlowej oraz inwestycji wytypowano siedem kluczowych krajów Ameryki Łacińskiej tj. Argentynę, Brazylię, Chile, Kolumbię, Meksyk, Peru oraz Urugwaj. Kraje te są szczególnie ważne ze względu na strukturę handlową tj. importu surowców z Ameryki Łacińskiej do krajów UE np. miedzi, złota, srebra, molibdenu, cyny itp. jak również eksporcie z UE do Ameryki Łacińskich artykułów z sekcji: XVI (maszyn, urządzeń mechanicznych i artykułów elektrotechnicznych), VI (produktów przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych) oraz XVII (pojazdów, statków powietrznych, jednostek pływających oraz współdziałających urządzeń transportowych) (DG Trade, European Commission). Kluczowe inwestycje dla rozwoju współpracy pomiędzy UE a Ameryką Łacińską to: inwestycje portfelowych UE w Ameryce Łacińskiej - prawie 50% jest w posiadaniu Brazylii (2016; DG Trade, European Commission) oraz inwestycje w Chile gdzie UE jest największym inwestorem - bezpośrednie inwestycji zagranicznych (BIZ) stanowiąc 26% rynku i 27,8% przepływu krajowych BIZ (2015 European Commission Trade Policy Countries and regions Chile). Dynamicznie rozwijająca się obustronna wymiana handlowa jak i wzrost inwestycji w regionie Ameryki Łacińskiej stymulują partnerstwo strategiczne dla UE. Dlatego też rozwój platformy współpracy takich jak MNDP jest kluczowe dla przyszłego rozwoju gospodarki w UE oraz Ameryce Łacińskiej. Celem utworzenia platformy jest zintegrowanie pracy jednostek strategicznych dla rozwoju aspektów środowiskowych, społecznych jak również ekonomicznych w całym łańcuchu wartości, tj. firmy poszukiwawcze, dostawcy maszyn, itp. pomiędzy UE, a wybranymi krajami Ameryki Łacińskiej.
Realizacja projektu odbywa się na trzech płaszczyznach:
1) Zbieranie oraz analiza kompleksowych informacji na temat współpracy w obrębie sektora wydobywczego jak również technologii i usług związanych z nim, w celu przygotowania dobrych praktyk z zakresu kooperacji pomiędzy UE, a wybranymi krajami Ameryki Łacińskiej,
2) Rozwój platformy dzięki której uczestnicy będą mieli ułatwiony dostęp do informacji oraz wiedzy jak również zwiększenie możliwości współpracy z wiarygodnymi, sprawdzonymi i kompetentnymi partnerami,
3) Zorganizowanie Konwencji wydobywczo-górniczej oraz Targów (Mining exploration convention & trade show, METS 2018) podczas których zostanie stworzona realna możliwość nawiązania współpracy oraz wymiana informacji pomiędzy podmiotami z UE, a wytypowanymi krajami Ameryki Łacińskiej.
Oczekiwanym rezultatem projektu jest zacieśnienie współpracy na szczeblach lokalnych, regionalnych jak i państwowych pomiędzy jednostkami z UE oraz wybranymi krajami Ameryki Łacińskiej. Rozbudowa platformy może przyczynić się do wzrostu konkurencyjności obydwu regionów jak również wypracowaniu dobrych praktyk z zakresu zarządzania surowcami, które mogą być rekomendacją dla przyszłych strategii rozwoju współpracy pomiędzy UE a Ameryką Łacińską. W referacie omówiono plany działania platformy, a także rolę i znaczenie Polski w wymianie zagranicznej z krajami Ameryki Łacińskiej surowcami i wyrobami i usługami przeznaczonymi dla sektora górniczego.

Materiały:

Sponsorzy: