Partner:
Współorganizator:

Nowoczesne rozwiązania dla potrzeb górnictwa i ratownictwa górniczego – europejski projekt badawczo-rozwojowy INDIRES

Data: Wtorek 21.11.2017

Sesja: Europejskie badawczo-rozwojowe projekty surowcowe

Godzina/Sala: 15:30 - 15:45 - Aula Średnia B


Tytuł: Nowoczesne rozwiązania dla potrzeb górnictwa i ratownictwa górniczego – europejski projekt badawczo-rozwojowy INDIRES

Title: This article presents the main points of European research and development project INDIRES “Information Driven Incident Response” and the participation of Polska Grupa Górnicza sp. z o. o. in the work of the INDIRES project. The main area of research and the recipient of solutions will be rescue services, for whom will be developed prop system of composite materials and transport vehicles.

Autorzy: Grzegorz Plonka - PGG Sp. z o. o.

Streszczenie:

W artykule przedstawiono główne założenia europejskiego projektu badawczo-rozwojowego pod nazwą INDIRES „Bazujący na informacji system reagowania na zdarzenia niebezpieczne” oraz udział związany z uczestnictwem kopalń Polskiej Grupy Górniczej sp. z o. o. w tych pracach. Głównym obszarem badań i adresatem rozwiązań będą służby ratownicze, dla potrzeb których dostosowane będą między innymi systemy obudów z materiałów kompozytowych oraz transportowe pojazdy ratownicze.

Materiały:

Sponsorzy: