Partner:
Współorganizator:

Poster: MinFuture – Globalne przepływy materiałowe oraz prognozowanie popytu ipodaży dla strategii surowców mineralnych

Data: Wtorek 21.11.2017

Sesja: Europejskie badawczo-rozwojowe projekty surowcowe

Godzina/Sala: - - Aula Średnia B


Tytuł: Poster: MinFuture – Globalne przepływy materiałowe oraz prognozowanie popytu ipodaży dla strategii surowców mineralnych

Title: MinFuture global material flows and demand-supply forecasting for mineral strategies

Autorzy: Joanna Kulczycka - IGSMiE PAN, Daniel Beat Mueller - NTNU, Dep. of Energy and Process

Streszczenie:

MinFuture ma na celu określenie, integrowanie i rozwijanie wiedzy na temat globalnego łańcucha dostaw surowców oraz modelowanie scenariuszy tych przepływów prez analizę barier i przeszkód uniemożliwiające dostarczanie bardziej przejrzystych materiałów informacyjnych, przez ocenę istniejących modelowych podejść do globalnej analizy przepływu materiałów. Racjonalne kierowanie gospodarką wymaga dysponowania kompleksem w miarę dokładnych informacji, dotyczących nie tylko przeszłości, stanu aktualnego, ale również wybiegających w przyszłość. Rozeznanie takie umożliwia podejmowanie optymalnych decyzji w planowaniu rozwoju działalności gospodarczej. Dotyczy to przede wszytskim tzw. kluczowych/krytycznych surowców mineralnych wskazanych w dokumentach UE czy poszczególnych krajach członkowskich. Znajomość wielkości zapotrzebowania na surowce mineralne jest zatem niezbędnym elementem strategii rozwoju każdego kraju, dlatego budowanie wiarygodnych scenariuszy ich przepływów I budowanie ram dla realnych moedeli i ich weryfikacja jest szczególnie istotne, głównie w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa dostaw dla nowych technologii. W referacie zaprzentowano podstawy założen dla budowy modeli przepływów materiałowych zaproponowanych w projeckie MinFuture oraz przykład wyznaczania surowców kluczowych w Polsce.

Materiały:

Sponsorzy: