Partner:
Współorganizator:

Energia geotermalna: podstawa niskoemisyjnego ciepłownictwa, poprawy warunków życia i zrównoważonego rozwoju – wstępne studia dla wybranych obszarów w Polsce. Projekt międzynarodowy w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Data: Wtorek 21.11.2017

Sesja: Europejskie badawczo-rozwojowe projekty surowcowe

Godzina/Sala: 15:15 - 15:30 - Aula Średnia B


Tytuł: Energia geotermalna: podstawa niskoemisyjnego ciepłownictwa, poprawy warunków życia i zrównoważonego rozwoju – wstępne studia dla wybranych obszarów w Polsce. Projekt międzynarodowy w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Title: Geothermal energy - a basis for low-emission heating, improving living conditions and sustainable development - reliminary studies for selected areas in Poland. International project in the framework of European Economic Area.

Autorzy: Beata Kępińska - IGSMiE PAN, Barbara Tomaszewska - IGSMiE PAN/AGH w Krakowie

Streszczenie:

Energia geotermalna posiada perspektywiczny potencjał dla rozwoju ekologicznego ciepłownictwa w Polsce. Dla optymalnego rozwoju tego ważnego sektora niezbędna jest współpraca i korzystanie z doświadczeń europejskich i światowych liderów. Tym celom służył wykonany w 2017 r. międzynarodowy projekt pt. „Energia geotermalna: podstawa niskoemisyjnego ciepłownictwa, poprawy warunków życia i zrównoważonego rozwoju – wstępne studia dla wybranych obszarów w Polsce”. Był on realizowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) 2009–2014 przez zespoły specjalistów polskich z zakresu geotermii – z Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN (lidera), a także Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie, Politechniki Wrocławskiej i wiodących partnerów zagranicznych – z Krajowej Agencji Energii w Islandii oraz Christian Michelsen Research AS w Norwegii, a także z Europejskiej Rady Energii Geotermalnej. W Projekcie uczestniczyli przedstawiciele Lądka Zdroju, Konstantynowa Łódzkiego, Poddębic, Sochaczewa i współpracujących podmiotów.
Wymienione dwa kraje Darczyńców EOG przodują w Europie i na świecie w zagospodarowaniu ciepła Ziemi: Islandia pod względem wód i par geotermalnych, a Norwegia dzięki pompom ciepła. W Polsce natomiast ciepłownictwo geotermalne (pomimo odpowiedniego potencjału w wielu rejonach) jest nadal na wstępnym etapie rozwoju, stąd też współpraca ze specjalistami z podanych krajów była i jest bardzo ważna.

W ramach Projektu opracowano wszechstronny Raport zawierający m.in. wstępne studia możliwości optymalnego energetycznie i ekonomicznie wykorzystania energii geotermalnej w ciepłownictwie w wymienionych miastach, a także propozycje projektów pilotowych. Przedstawiono także propozycje stosowania odpowiednich technologii wiertniczych, jak też wprowadzenia środków ekonomicznych, które powinny sprzyjać trwałemu rozwojowi ciepłownictwa geotermalnego zarówno w wybranych miejscowościach, jak i w całej Polsce.

Trzeba podkreślić, że jest to drugi projekt dotyczący ciepłownictwa geotermalnego w Polsce dofinansowany przez Mechanizm EOG. Otwiera on drogę do długo oczekiwanej współpracy Polski, Islandii i Norwegii w zakresie energii geotermalnej w ramach mechanizmów finansowych EOG i Funduszy Norweskich w nadchodzących latach, będąc wyjątkową szansą wspólnych projektów i poczynienia istotnego postępu w geotermii w Polsce.

####

Materiały:

Sponsorzy: