Partner:
Współorganizator:

Poster: CHPM2030 – Połączone pozyskiwanie ciepła, energii i metali z bardzo głębokich złóż rud metali

Data: Wtorek 21.11.2017

Sesja: Europejskie badawczo-rozwojowe projekty surowcowe

Godzina/Sala: - - Aula Średnia B


Tytuł: Poster: CHPM2030 – Połączone pozyskiwanie ciepła, energii i metali z bardzo głębokich złóż rud metali

Title: CHPM2030 – Combined Heat, Power and Metal Extraction from ultra-deep metallic ores deposits

Autorzy: Krzysztof Galos, Ewa Lewicka, Tadeusz Smakowski - IGSMiE PAN

Streszczenie:

Projekt CHPM2030 jest realizowany w ramach Programu Horyzont 2020. Celem projektu jest rozwój nowoczesnego i potencjalnie przełomowego rozwiązania technologicznego, które pomoże w zaspokajaniu europejskiego zapotrzebowania na energię i metale strategiczne w pojedynczym, złożonym procesie. Projekt jest z pogranicza prac nad rozwojem wykorzystania zasobów geotermalnych, wydobycia kopalin mineralnych oraz elektrometalurgii, mając na celu przekształcenie ultragłębokich formacji rud metali w “udoskonalone systemy geotermalno-złożowe”, które będą stanowić podstawę rozwoju nowego typu instalacji do “połączonego pozyskiwania ciepła, energii i metali” (PPCEM / CHPM). W planowanej technologii metalonośne formacje geologiczne będą poddawane takiemu działaniu, że możliwa będzie równoczesna produkcja energii i metali. Optymalizacja tych działań będzie możliwa w zależności od sytuacji rynkowej w każdym momencie w przyszłości. W trakcie realizacji projektu (styczeń 2016-czerwiewc 2019) mają zostać potwierdzone następujące hipotezy: 1. Skład i struktura ciał rudnych wykazują pewne zalety, które mogą być pomocne w rozwoju udoskonalonych systemów geotermalnych; 2. Metale mogą być ługowane z ciał rudnych w wysokich koncentracjach przez długi okres czasu oraz może znacząco wpłynąć na ekonomikę udoskonalonych systemów geotermalnych; 3. Ciągłe ługowanie metali zwiększy efektywność systemu w sposób kontrolowany oraz bez potrzeby użycia stymulacji wysokociśnieniowej zbiornika, minimalizując potencjalny negatywny wpływ procesu pozyskiwania zarówno ciepła, jak i metali. Rezultatem końcowym projektu ma być dostarczenie planów i szczegółowej specyfikacji technicznej nowego typu instalacji, zaprojektowanej i funkcjonującej jako system zintegrowanego pozyskiwania ciepła, energii i metali.

Materiały:

Sponsorzy: