Partner:
Współorganizator:

Badania zmian ciśnienia bezwzględnego w wyrobiskach górniczych w kontekście wykrywania stanów awaryjnych oraz lokalizacji miejsca ewentualnego wybuchu.

Data: Wtorek 21.11.2017

Sesja: Europejskie badawczo-rozwojowe projekty surowcowe

Godzina/Sala: 15:45 - 16:00 - Aula Średnia B


Tytuł: Badania zmian ciśnienia bezwzględnego w wyrobiskach górniczych w kontekście wykrywania stanów awaryjnych oraz lokalizacji miejsca ewentualnego wybuchu.

Title: Research on changes in the absolute pressure in the excavations for the detection of faults and the location of the place of explosion.

Autorzy: Marcin Małachowski, Dariusz Felka - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Klaudiusz Szczurek - PGG Sp. z o.o.

Streszczenie:

W artykule przedstawiono budowę systemu służącego do kontroli szybkich zmian ciśnienia bezwzględnego w sieci wentylacyjnej kopalń. Przedstawiono badania systemu w czynnych wyrobiskach górniczych przeprowadzonych w celu wykrywania sytuacji awaryjnych sieci wentylacyjnej. Opisane zostały także wyniki eksperymentów wybuchów metanu przeprowadzonych w realnej skali. Celem przeprowadzonych eksperymentów było zbadanie przydatności systemu do wykrywania miejsca inicjacji wybuchu.

Materiały:

Sponsorzy: