Partner:
Współorganizator:

Stan obecny oraz kierunki wykorzystania górniczych odpadów powęglowych na Ukrainie

Data: środa 22.11.2017

Sesja: Przeróbka mechaniczna i wzbogacanie kopalin cz. 2

Godzina/Sala: 10:30 - 10:45 - Aula Średnia B


Tytuł: Stan obecny oraz kierunki wykorzystania górniczych odpadów powęglowych na Ukrainie

Title: The present situation and directions of of mining waste usage in Ukraine

Autorzy: Ievgen Tymoshenko, Oleksii Khalymendyk - Narodowy Uniwersytet Górniczy

Streszczenie:

Podczas podziemnego wydobywania węgla kamiennego na Ukrainie powstaje duża ilość odpadów górniczych m.in. skała płonna, woda kopalniana i gaz, głównie metan. Złoża węgla kamiennego charakteryzują się trudnymi warunkami górniczo-geologicznymi oraz cienkimi pokładami, dlatego też przy dostępnych technologiach, przy zmniejszaniu objętości wydobywanego węgla zwiększa się objętość urabianej skały płonnej. Stanowi ona największą ilość odpadów produkowanych przez górnictwo węglowe.
W artykule przeprowadzono analizę ukraińskich przepisów prawnych dotyczących zagospodarowania odpadów górniczych. W związku z podpisaną umową stowarzyszeniową z Unią Europejską ustawy te podlegają jednak obecnie zmianie, aby korespondować z przepisami prawnymi UE. W referacie zostały także określone kierunki stosowania odpadów górniczych w innych gałęziach przemysłu niż górnictwo oraz zostały podane udane przykłady ich skutecznego wykorzystania.

Materiały:

Sponsorzy: