Partner:
Współorganizator:

Suche wzbogacanie węgla oraz rud metali za pomocą zaawansowanego systemu separacji rentgenowskiej

Data: środa 22.11.2017

Sesja: Przeróbka mechaniczna i wzbogacanie kopalin cz. 2

Godzina/Sala: 9:45 - 10:00 - Aula Średnia B


Tytuł: Suche wzbogacanie węgla oraz rud metali za pomocą zaawansowanego systemu separacji rentgenowskiej

Title: Dry beneficiation of coal and metal ores by advanced X-ray separation system

Autorzy: Jacek Kolacz - Comex Polska Sp. z o.o.

Streszczenie:

Firma Comex opracowała nowy system sortowania w oparciu o złożoną analizę obrazu uzyskanego za pomocą kamer optycznych oraz czujników rentgenowskich. System analizy i sortowania wykorzystuje obrazy generowane przez światło widzialne i promieniowanie rentgenowskie, zapewniając maksymalną informację o analizowanych cząstkach. Zastosowanie analizy rentgenowskiej umożliwia odzwierciedlenie wewnętrznej struktury cząstek za pomocą obrazu 2D o skomplikowanej strukturze, który jednak zawiera dodatkowe cenne informacje. W celu zbadania tych obrazów stosowany jest zaawansowany system do rozpoznawania tekstury obrazu, aby zapewnić odpowiednią identyfikację cząstek w celu skutecznego ich rozdzielenia. Matematyczne modele stosowane podczas identyfikacji i separacji są wspomagane przez szybkie układy obliczeniowe, które są specjalnie zoptymalizowane do tego rodzaju procesów. Umożliwia to sortowanie z dużą wydajnością i dokładnością, co ma kluczowe znaczenie dla praktycznych zastosowań w przeróbce minerałów. W artykule przedstawiono szereg wyników badań podczas sortowania węgla, rudy żelaza, chromu i rud Cu-Zn. Przykładowo, zastosowanie systemu sortowania do wzbogacania węgla kamiennego o zawartości popiołu 37,7% i wartości opalowej 20,55 MJ/kg, tylko po jednostopniowej separacji, uzyskano frakcję czystego węgla o zawartości popiołu 19,18% oraz wartości opalowej 28,42 MJ/kg. W ten sposób separacja rentgenowska staje się bardzo konkurencyjną metodą wzbogacania wielu kopalin ze względu na niskie koszty eksploatacyjne, kompaktowe rozwiązanie mechaniczne oraz wyeliminowanie wody z procesu przeróbki.

Materiały:

Sponsorzy: