Partner:
Współorganizator:

Aspekty surowcowo-technologiczne pozyskiwania metali ziem rzadkich w warunkach krajowych

Data: środa 22.11.2017

Sesja: Przeróbka mechaniczna i wzbogacanie kopalin cz. 2

Godzina/Sala: 10:45 - 11:00 - Aula Średnia B


Tytuł: Aspekty surowcowo-technologiczne pozyskiwania metali ziem rzadkich w warunkach krajowych

Title: MATERIAL AND TECHNOLOGICAL ASPECTS OF RARE EARTH ELEMENTS PROCESSING IN POLAND

Autorzy: Barbara Tora - AGH w Krakowie, Andrzej Jarosinski - IGSMiE PAN

Streszczenie:

Metale ziem rzadkich (MZRz) to nazwa zwyczajowa przyjęta dla pierwiastków znajdujących się w trzeciej grupie układu okresowego (lantanowce- Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu oraz skandowce –Sc, Y i La). Udział MZRz w litosferze jest zróżnicowany a ich rozmieszczenie jest nierównomierne. W ostatnim 20 -leciu metale te odgrywają istotną rolę w nowoczesnych technologiach i produktach „high-tech” i dlatego też uważa się je za mierniki poziomu rozwoju nowoczesnych innowacyjnych technologii.W artykule przedstawiono technologie pozyskania MZRz.

Materiały:

Sponsorzy: