Partner:
Współorganizator:

Analiza efektów wzbogacania węgla kamiennego w osadzarce z wykorzystaniem zmodyfikowanego algorytmu sterowania

Data: środa 22.11.2017

Sesja: Przeróbka mechaniczna i wzbogacanie kopalin cz. 2

Godzina/Sala: 0 - 0 - Aula Średnia B


Tytuł: Analiza efektów wzbogacania węgla kamiennego w osadzarce z wykorzystaniem zmodyfikowanego algorytmu sterowania

Title: Analysis of hard coal enrichment effects in jig using modified control algorithm

Autorzy: Wojciech Pielucha, Joachim Pielot - Politechnika Śląska

Streszczenie:

Przedstawione zostały zagadnienia wzbogacania węgla kamiennego w osadzarkach. Omówiono dwa układy technologiczne: z jedną osadzarką oraz układ z wzbogacaniem wtórnym przy wykorzystaniu dwóch osadzarek o tych samych parametrach. Opisano zjawisko windup, występujące w cyfrowych algorytmach PI oraz przedstawiono negatywne efekty, które ono powoduje. W celu ich ograniczenia, dokonano modyfikacji podstawowego algorytmu poprzez rozbudowanie go o układ kompensacji zjawiska windup. Przeprowadzono następnie badania symulacyjne układu bez modyfikacji oraz zmodyfikowanego algorytmu. Dokonano analizy porównawczej efektów wzbogacania z wykorzystaniem wspomnianych algorytmów dla wybranych układów technologicznych. Jako kryteria oceny przyjęto wartości parametrów dynamicznych procesu wzbogacania oraz wartości parametrów jakościowych produktu wyjściowego.

Materiały:

Sponsorzy: