Partner:
Współorganizator:

Charakterystyka fizyko-chemiczna wybranych paliw alternatywnych i ich mieszanin z paliwami węglowymi

Data: środa 22.11.2017

Sesja: Przeróbka mechaniczna i wzbogacanie kopalin cz. 2

Godzina/Sala: 10:00 - 10:15 - Aula Średnia B


Tytuł: Charakterystyka fizyko-chemiczna wybranych paliw alternatywnych i ich mieszanin z paliwami węglowymi

Title: PHYSICO-CHEMICAL CHARACTERISTICS OF SELECTED ALTERNATIVE FUELS AND THEIR MIXTURES WITH CARBON FUELS

Autorzy: Barbara Tora - AGH w Krakowie, Jan Hycnar - Ecocoal Center, Karel Honysch Honysch - EOP & Hoka s.r.o Opatovice nad Labem, Stanisław Budzyń - Akademia Górniczo-Hutnicza

Streszczenie:

Na rynku paliwowym coraz częściej spotykamy się z tendencjami tworzenia mieszanek paliwowych na bazie węgli i wysokoenergetycznych ubocznych produktów z termicznej przeróbki surowców i odpadów. Często dokonywane analizy wysokoenergetycznych ubocznych produktów i paliw alternatywnych udowadniają, że na ich paliwowe zastosowanie nie zawsze wystarczy znajomość ich ciepła spalania i wartości opałowej, ale również nieodzowną jest znajomość zawartości szeregu składników chemicznych oraz ocena ich zachowania się w procesie spalania i jakości emisji produktów spalania. W szeregu przypadkach, kiedy oceniane materiały ostatecznie nie nadawały się do wytwarzania handlowych mieszanek paliwowych, rozszerzone badania wykazywały na ich przydatność jako wypełniacze, sorbenty i substraty do innych ukierunkowanych produkcji.

Materiały:

Sponsorzy: