Partner:
Współorganizator:

Oszczędne i innowacyjne urządzenia oraz systemy stosowane w zakładach przeróbki mechanicznej kopalin – wybór

Data: środa 22.11.2017

Sesja: Przeróbka mechaniczna i wzbogacanie kopalin cz. 2

Godzina/Sala: 9:15 - 9:30 - Aula Średnia B


Tytuł: Oszczędne i innowacyjne urządzenia oraz systemy stosowane w zakładach przeróbki mechanicznej kopalin – wybór

Title: Money-saving and innovative products and systems used in minerals processing - selection

Autorzy: Piotr Myszkowski - PRO-INDUSTRY SP.z O.O. SP.K.

Streszczenie:

W niniejszej pracy zaprezentowano wybór różnych urządzeń i systemów stosowanych w zakładach przeróbki mechanicznej kopalin. Firma PRO-INDUSTRY działająca na rynku polskim od kilkunastu lat, oferuje i wdraża z powodzeniem oszczędne i innowacyjne produkty na rynku. Naszym celem jest oferowanie dostosowanych do specyficznych wymagań rozwiązań techniczno-technologicznych oraz stała współpraca z użytkownikami. Dążymy do tego, aby nasi klienci osiągali wymierne korzyści ze współpracy z nami poprzez oferowanie właściwych, sprawdzonych rozwiązań. Specjalizujemy się w dostawach urządzeń do obiegów wodno-mułowych. Za wyjątkiem nowatorskiego systemu odwadniania opartego na filtracji ciągłej z wykorzystaniem pary wodnej, wszystkie inne wymienione produkty są sprawdzonymi rozwiązaniami, od wielu lat z powodzeniem stosowanymi w światowym górnictwie. W pracy przedstawiono możliwości zastosowania omawianych produktów, ich najważniejsze cechy charakterystyczne oraz wpływ na ekonomikę pracy zakładu górniczego. Omówiono zastosowanie hydrocyklonów firmy KREBS do klasyfikacji, zagęszczania, oczyszczania i wzbogacania z cieczą ciężką, pompy wirowe firmy KREBS do hydrotransportu z hybrydowym systemem uszczelnienia na ssaniu, a także współpracę pomp wirowych z hydrocyklonami. Ponad to, przedstawiono rozwiązanie problemu zasilania pras filtracyjnych poprzez zastosowanie hybrydowego systemu składającego się z pomp wirowych i wyporowych pomp membranowych firmy ABEL, który jest tani w eksploatacji, niezwykle energooszczędny, o małych potrzebach obsługi. Ponadto pokazano nową wersję, dużo sprawniejszej wirówki sedymentacyjno-filtracyjnej firmy ANDRITZ, stosowanej do odwadniania koncentratu węgla oraz zaprezentowano możliwości stosowania sprawdzonych pras filtracyjnych również firmy ANDRITZ. Na koniec omówiono system do filtracji ciągłej z wykorzystaniem pary wodnej firmy BOKELA, który umożliwia uzyskanie niskich wilgoci produktu odwodnionego i eliminację suszenia termicznego.
W przypadku każdego produktu, podano jego najważniejsze cechy funkcjonalne, pozytywnie wpływające na eksploatację zakładu górniczego wraz z ich wpływem na parametry eksploatacyjne i rachunek ekonomiczny. Podczas, gdy zastosowanie nowoczesnych hydrocyklonów, pomp, pras filtracyjnych i wirówek powoduje oszczędności ekonomiczne uzyskiwane przez zakład górniczy, to zastosowanie hydrocyklonów z cieczą ciężką umożliwia zwiększenie uzysku produktu przeznaczonego do sprzedaży, czyli, przy niezmienionym wydobyciu zwiększa się sprzedaż. Natomiast zastosowanie filtracji ciągłej z parowaniem, umożliwia zmianę schematu technologicznego i eliminację energochłonnych suszarni obrotowych.

Materiały:

Sponsorzy: