Partner:
Współorganizator:

Wpływ flokulantów na proces płukania kruszyw wapiennych na przykładzie złoża Raciszyn

Data: środa 22.11.2017

Sesja: Przeróbka mechaniczna i wzbogacanie kopalin cz. 2

Godzina/Sala: 10:15 - 10:30 - Aula Średnia B


Tytuł: Wpływ flokulantów na proces płukania kruszyw wapiennych na przykładzie złoża Raciszyn

Title: Influence of flocculants on the rinsing of limestone aggregates on the example of Raciszyn deposit

Autorzy: Tomasz Będkowski - WKG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

Streszczenie:

Proces efektywnego płukania zanieczyszczonych kruszyw węglanowych pozostaje w ścisłej korelacji między innymi z właściwym doborem flokulantów. Jego rodzaj, struktura chemiczna oraz stężenie procentowe wpływa nie tylko na efektywność procesu, ale także na właściwości fizyczne wyrobu gotowego: kruszyw wapiennych. Przeprowadzone badania laboratoryjne na złożu „Raciszyn” pomogły w doborze optymalnych parametrów procesu płukania, dzięki czemu wyroby gotowe znalazły znacznie szersze zastosowanie rynkowe.

Materiały:

Sponsorzy: