Partner:
Współorganizator:

Stabilizacja jakości koncentratu miałowego uzyskiwanego z osadzarek

Data: środa 22.11.2017

Sesja: Przeróbka mechaniczna i wzbogacanie kopalin cz. 2

Godzina/Sala: 9:30 - 9:45 - Aula Średnia B


Tytuł: Stabilizacja jakości koncentratu miałowego uzyskiwanego z osadzarek

Title: The quality stabilisation of the fine coal washed in jigs

Autorzy: Marek Kryca, Anna Kubańska - CTT EMAG

Streszczenie:

Wzbogacanie węgla w osadzarce ma na celu uzyskanie koncentratu o stabilnej jakości. Zbyt niska zawartość popiołu w koncentracie zmniejsza całkowitą wielkość produkcji kopalni (duża część materiału o nieco niższej jakości jest kierowana do odpadów) a zbyt duża zawartość popiołu nie jest akceptowana przez odbiorcę. Jedynym stosowanym obecnie rozwiązaniem stabilizacji gęstości rozdziału materiału jest pomiar położenia metalowego pływaka, co oznacza że parametrem decydującym o jakości koncentratu jest jego gęstość. Pomiary przeprowadzone na działających osadzarkach w wielu krajach wykazały, że przy pomocy układów pływakowych nie da się utrzymać stabilnej jakościowo i ilościowo produkcji. Zastosowanie miernika MPN w pobliżu progu przelewowego przedziału osadzarki do oceny jakości produktu górnego, stanowi kluczowy element nowoopracowanej metody kontroli pracy osadzarki. Metoda ta oparta jest na stabilizacji jakości koncentratu i umożliwia maksymalizację produkcji przy jednoczesnym ograniczeniu strat węgla w odpadach.

Materiały:

Sponsorzy: