Partner:
Współorganizator:

Program

Środa - 19.09.2007

Sale wykładowe
Godzina Nazwa zdarzenia
07:00 - 09:00 Rejestracja w sekretariacie (Auditorium Maximum)
09:00 - 16:10 Sesja plenarna: Bezpieczeństwo energetyczne Polski - rola tradycyjnych nośników energii dziś i w przyszłości

Czwartek - 20.09.2007

Sale wykładowe
Godzina Nazwa zdarzenia
08:00 - Rejestracja uczestników sesji Innowacyjne Górnictwo  - AGH, budynek A0, parter
Rejestracja uczestników sesji Wentylacja i Klimatyzacja Kopalń - AGH, budynek A4
Rejestracja uczestników sesji Bezpieczeństwo Pracy w Górnictwie - Auditorium Maximum UJ, Aula Mała
Rejestracja uczestników sesji Informatyka w górnictwie - stan aktualny, szanse i wyzwania - Auditorium Maximum UJ
08:00 - 09:00 Spotkanie osób przedstawiających referaty z obsługą techniczną sesji - uzgodnienia dotyczące technicznych aspektów prezentacji referatów z sesji Bezpieczeństwo Pracy w Górnictwie - Audytorium Maximum UJ, Aula Mała
08:30 - Rejestracja uczestników sesji Górnictwo Odkrywkowe - AGH, budynek A4, parter
Obrady w sesji: Górnictwo w czasie, przestrzeni, kulturze
09:00 - Obrady w sesjach:
Technika Strzelnicza cz. 1
Inżynieria Naftowa i Gazownicza
Eksploatacja Odkrywkowa cz. 1
Eksploatacja Podziemna
Wentylacja i Klimatyzacja Kopalń
Bezpieczeństwo Pracy w Górnictwie
Informatyka w Górnictwie - Stan Aktualny, Szanse i Wyzwania
Nowe szanse węgla
Geomechanika w służbie przemysłu
Ekonomika i zarządzanie
Działalność górnicza a środowisko przyrodnicze
Budownictwo Podziemne 2007 cz. 1

10:00 - Obrady w sesjach:
Innowacyjne Górnictwo
12:30 - 13:20 Sesja posterowa: Informatyka w górnictwie - stan aktualny, szanse i wyzwania

Piątek - 21.09.2007

Sale wykładowe
Godzina Nazwa zdarzenia
10:00 - 15:00 Obrady w sesjach:
Technika Strzelnicza cz. 2
Eksploatacja Odkrywkowa cz. 2
Budownictwo Podziemne 2007 cz. 2
- Zakończenie obrad I Polskiego Kongresu Górniczego

Środa - 19.09.2007

Sale wykładowe
Godzina Nazwa zdarzenia
07:00 - 09:00 Rejestracja w sekretariacie (Auditorium Maximum)
09:00 - 16:10 Sesja plenarna: Bezpieczeństwo energetyczne Polski - rola tradycyjnych nośników energii dziś i w przyszłości

Czwartek - 20.09.2007

Sale wykładowe
Godzina Nazwa zdarzenia
08:00 - Rejestracja uczestników sesji Innowacyjne Górnictwo  - AGH, budynek A0, parter
Rejestracja uczestników sesji Wentylacja i Klimatyzacja Kopalń - AGH, budynek A4
Rejestracja uczestników sesji Bezpieczeństwo Pracy w Górnictwie - Auditorium Maximum UJ, Aula Mała
Rejestracja uczestników sesji Informatyka w górnictwie - stan aktualny, szanse i wyzwania - Auditorium Maximum UJ
08:00 - 09:00 Spotkanie osób przedstawiających referaty z obsługą techniczną sesji - uzgodnienia dotyczące technicznych aspektów prezentacji referatów z sesji Bezpieczeństwo Pracy w Górnictwie - Audytorium Maximum UJ, Aula Mała
08:30 - Rejestracja uczestników sesji Górnictwo Odkrywkowe - AGH, budynek A4, parter
Obrady w sesji: Górnictwo w czasie, przestrzeni, kulturze
09:00 - Obrady w sesjach:
Technika Strzelnicza cz. 1
Inżynieria Naftowa i Gazownicza
Eksploatacja Odkrywkowa cz. 1
Eksploatacja Podziemna
Wentylacja i Klimatyzacja Kopalń
Bezpieczeństwo Pracy w Górnictwie
Informatyka w Górnictwie - Stan Aktualny, Szanse i Wyzwania
Nowe szanse węgla
Geomechanika w służbie przemysłu
Ekonomika i zarządzanie
Działalność górnicza a środowisko przyrodnicze
Budownictwo Podziemne 2007 cz. 1

10:00 - Obrady w sesjach:
Innowacyjne Górnictwo
12:30 - 13:20 Sesja posterowa: Informatyka w górnictwie - stan aktualny, szanse i wyzwania

Piątek - 21.09.2007

Sale wykładowe
Godzina Nazwa zdarzenia
10:00 - 15:00 Obrady w sesjach:
Technika Strzelnicza cz. 2
Eksploatacja Odkrywkowa cz. 2
Budownictwo Podziemne 2007 cz. 2
- Zakończenie obrad I Polskiego Kongresu Górniczego

Sponsorzy: