Partner:
Współorganizator:

Eksploatacja Podziemna

Informacje

Data: Czwartek 20.09.2007

Godzina/Sala: 09:00 - 20:00 - budynek Fundacji Zespołu Pieśni i Tańca AGH

Prowadzący: Cześć przedpołudniowa - Andrzej Zorychta, cześć popołudniowa - Piotr Litwa

9:00 - 9:15 - Otwarcie sesji, wystąpienia wprowadzające

9:15 -12:30 - Obrady - część przedpołudniowa 

  • 9:15 - 9:30 - P. Litwa, W. Menzel: Czy możliwe jest prowadzenie eksploatacji węgla kamiennego w GZW w warunkach skrępowanych?
  • 9:30 - 9:45 - M. Majcher, A. Barański: Stan obecny i kierunki rozwoju metody sejsmologii górniczej w kopalniach Kompanii Węglowej S.A.
  • 9:45 -10:00 - K. Postawa, A. Krzyżowski, J. Toczka: Aktywna profilaktyka w silnie zagrożonych tąpaniami pokładach węgla w KWK „Bielszowice"

10:00 - 10:15 - Pytania z sali, dyskusja


10:15 - 10:30 - Przerwa kawowa


  • 10:30 - 10:45 - A. Zorychta, A. Tor, A. Jakubów: Wpływ czynników geomechanicznych na zagrożenie wyrzutami metanu i skał w kopalniach „Zofiówka" i „Pniówek" Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
  • 10:45 - 11:00 - M. Majcher, W. Zasadni, R. Martinek, S. Olechowski: Eksploatacja górnicza prowadzona w rejonie W1 i E1 kopalni „Rydułtowy-Anna" i jej wpływ na środowisko naturalne oraz wyrobiska górnicze jako przykład eksploatacji w warunkach skrępowanych
  • 11:00 -11:15 - J. Rusinek, J. Kudela, S. Kurnik: Wpływ odległości i czasu po strzelaniu torpedującym na wstrząs o energii rzędu E5 w warunkach KW SA KWK „Piast"

11:15 - 11:30 - Pytania z sali, dyskusja


11:30 - 11:45 - Przerwa kawowa


  • 11:45 - 12:00 - W. Dygdała, A. Kawala, M. Skuza: Eksploatacja pokładu 510 w KWK "Wieczorek" w strefie ochronnej autostrady A-4 w warunkach występowania zagrożenia tąpaniami, zawałami i pożarami
  • 12:00 - 12:15 - J. Kornowski, J. Kurzeja: Krótkookresowe, przybliżone prawdopodobieństwo tąpnięcia na podstawie prognozowanego rozkładu energii sejsmicznej
  • 12:15 - 12:30 - P. Bańka, A. Jaworski: Analitycznie symulowane zmiany stanów naprężeniowo-energetycznych górotworu w kontekście potencjalnego zagrożenia tąpaniami robót górniczych

12:30 - 12:45 - Pytania z sali, dyskusja


13:00 - 14:30 - Obiad


14:30 - 16:45 - Obrady - część popołudniowa

  • 14:30 - 14:45 - A. Mirek, G. Wowczuk: Prawne uwarunkowania bezpieczeństwa eksploatacji filarów oporowych w polskich kopalniach rud miedzi
  • 14:45 - 15:00 - J. Grzesiński: Doświadczenia kopalni „Lubin" w prowadzeniu eksploatacji w warunkach skrępowanych na przykładzie wybranych filarów oporowych
  • 15:00 - 15:15 - E. J. Sobczyk: Wielokryterialna identyfikacja uciążliwości warunków geologiczno-górniczych procesu eksploatacji w kopalniach węgla kamiennego

15:15 - 15:30 - Pytania z sali, dyskusja


15:30 - 15:45 - Przerwa na kawę


  • 15:45 - 16:00 - J. Sepiał, J. Ostrowski: Uwarunkowania i skutki wielowarstwowej eksploatacji złoża rud cynkowo-ołowiowych w filarze ochronnym obiektów budowlanych
  • 16:00 - 16:15 - K. Poborska-Młynarska: Naturalne ograniczenia eksploatacji w geologiczno-górniczych warunkach złoża soli kamiennej  Kopalni Soli  „Kłodawa"
  • 16:15 - 16:30 - W. Andrusikiewicz: Możliwość mechanizacji eksploatacji soli na przykładzie Kopalni Soli „Kłodawa"

16:30 - 16:45 - Pytania z sali, dyskusja

16:45 - 17:00 - Podsumowanie obrad, zakończenie sesji


20:00 - Spotkanie koleżeńskie


Sponsorzy: