Partner:
Współorganizator:

Innowacyjne Górnictwo

Informacje

Data: Czwartek 20.09.2007

Godzina/Sala: 10:00 - 20:00 - AGH, budynek AO, sala 31

10:00 - 10:20 - Otwarcie Sesji Innowacyjne Górnictwo Polskiego Kongresu Górniczego i rozpoczęcie obrad nt.: „Innowacyjność podstawą rozwoju i postępu w górnictwie"

10:20 - 11:05 - Część 1: Rozwój górnictwa

  • Józef Dubiński, Marian Turek: Szanse rozwojowe przedsiębiorstw górniczych w innowacjach
  • Grzegorz Pawłaszek: Strategia organizacyjno-techniczna Kompanii Węglowej S.A.
  • Krystian Probierz: Wydobycie węgla kamiennego i brunatnego w Polsce na tle trendów światowych

11:05 - 11:20 - Dyskusja

11:20 - 12:05 - Część 2: Rozwój górnictwa 

  • Andrzej Meder: Innowacyjne maszyny i urządzenia w warunkach zrównoważonego rozwoju polskiego górnictwa
  • Andrzej Meder, Włodzimierz Sikora: Perspektywy rozwoju technologii wydobycia węgla w warunkach zagrożeń naturalnych
  • Marek Mika: Kierunki rozwoju produktów Grupy Kapitałowej ZZM - KOPEX S.A.
12:05 - 12:20 - Dyskusja
12:20 - 12:40 - Przerwa kawowa

12:40 - 13:25  - Część 3: Postęp w górnictwie 

  • Stanisław Chałupnik, Małgorzata Wysocka, Krzysztof Jarosz: Nowa podziemna instalacja do usuwania radu z wód kopalnianych
  • Adam Lurka: Lokalizacja rejonów wysokiej aktywności sejsmicznej w kopalni rudy miedzi ZG Polkowice Sieroszowice z wykorzystaniem tomografii pasywnej
  • Robert Siata: Metoda sejsmiczna do rozpoznawania zaburzeń geologicznych w pokładach węgla - doświadczenia z polskich kopalń
13:25 - 13:40  - Dyskusja
14:00 - 15:30 - Przerwa obiadowa
15:30 - 16:15  - Część 4: Metody, techniki i technologie jutra
  • Andrzej Jagiełło, Henryk Pawełczyk: Metoda oceny efektywności drążenia wyrobisk korytarzowych w oparciu o analizę warunków geologiczno-górniczych - wskaźnik Ws
  • Wojciech Bochenek, Zbigniew Motyka, Henryk Passia, Adam Szade: Laserowa kontrola budynków i budowli inżynierskich poddanych oddziaływaniu eksploatacji podziemnej na obszarze Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
  • Krzysztof Cybulski: Nowe możliwości badawcze Głównego Instytutu Górnictwa w oparciu o poligon Kopalni Doświadczalnej „Barbara"
16:15 - 16:30 - Dyskusja 16:30 - 17:15  - Część: 5: Systemy zarządzania górnictwem
  • Józef Kabiesz, Sebastian Iwaszenko: Zintegrowany system zarządzania zagrożeniami w kopalniach - koncepcja rozwiązania
  • Eugeniusz Krauze: Model bezpieczeństwa dla projektowanych ścian w pokładach metanowych
  • Marian Turek, Krzysztof Skrzyński, Adam Smoliński: Wpływ wybranych parametrów technicznych i organizacyjnych kopalń węgla kamiennego na wielkość jednostkowego kosztu wydobycia
17:15 - 17:30 -  Dyskusja
17:30 - 17:50 - Przerwa kawowa
17:50 - 18:50 Sesja panelowa

Prezentacje Firm

  • Andrzej Wojtyła, Piotr Cieślar, Edward Cieślar - Elektrometal S.A.: Nowe standardy bezpieczeństwa w górnictwie. System indywidualnego ostrzegania górników o zagrożeniach - SMARTWARN-08
  • Andrzej Bywalec - ZEG S. A.: Urządzenia i systemy produkcji ZEG S.A. w zakresie metanometrii i energo-elektroniki dla kopalń węgla kamiennego
  • Jan Franek - Minova Ekochem S.A.

20:00 - Spotkanie towarzyskie
 

Sponsorzy: