Partner:
Współorganizator:

Sesja posterowa: Informatyka w górnictwie – stan aktualny, szanse i wyzwania

Informacje

Sala: Auditorium Maximum UJ


Program pierwszej części sesji posterowej - godzina: 12.30-13.20

W  tej części Sesji członkowie Komitetu Naukowego zaprezentują główne obszary tematyczne i problematykę poruszaną w referatach przez autorów.

Wystąpienia moderatorów Sesji posterowej:

  • 12.30-12.40 - mgr inż. Z. Koszowski
  • 12.40-12.50 - prof. dr hab. inż. R.Hejmanowski
  • 12.50-13.00 - prof. dr hab. inż. T.Winkler
  • 13.00-13.10 - prof. dr hab. inż. S.Wasilewski
  • 13.10-13.20 - dr inż. J.Kicki

Program drugiej część sesji posterowej - godzina: 15.00-17.00 (szczegóły w programie sesji Informatyka w górnictwie - stan aktualny, szanse i wyzwania)

W drugiej części sesji posterowej uczestnicy indywidualnie uzyskują możliwość prezentacji swoich referatów przy wykorzystaniu tablic wystawowych, na których będą umieszczone ich materiały źródłowe.

Ważne informacje:

  • Termin dostarczenia materiałów posterowych: 18.09 (wtorek, do godz. 12.00)
  • Materiały na poster  to wydrukowane slajdy, nie więcej niż 16, lub inne, których powierzchnia nie przekracza formatu A0),
  • Czas prezentacji: do 15 min. z możliwością wykorzystania projektora multimedialnego.
  • O chęci wzięcia udziału w tym bloku programowym należy poinformować koordynatora sesji, który ustali porządek wystąpień.
  • Ilość wszystkich wystąpień jest ograniczona do około 8.

Serdecznie zapraszamy wszystkich prelegentów do uczestnictwa w sesji posterowej oraz nadsyłanie materiałów do organizatorów.

Sponsorzy: