Partner:
Współorganizator:

Działalność Górnicza a Środowisko Przyrodnicze

Informacje

Data: Czwartek 20.09.2007

Godzina/Sala: 09:00 - 17:00 - AGH, budynek A1, sala 203

9:00 - 9:15 - Otwarcie sesji

9:15 - 11:15 - Część I obrad sesji

  • 9:15 - 9:30 - Wiktoria Sobczyk: Badania opinii respondentów na temat uciążliwości środowiskowej górnictwa węgla kamiennego
  • 9:30 - 9:45 - Jan Drenda, Zenon Różanski, Krzysztof Słota, Paweł Wrona: Zagrożenia pożarowe na zwałowiskach odpadów powęglowych
  • 9:45 - 10:00 - Jan Dulewski, Zdzisław Kulczycki, Piotr Trzcionka: Wykorzystanie dokumentacji mierniczej zlikwidowanych zakładów górniczych w rozwiązaniach praktycznych
  • 10:00 - 10:15 - Zygmunt Strzyszcz: Bezglebowa metoda rekultywacji biologicznej odpadów górniczych i przemysłowych w woj. śląskim - osiągnięcia i zagrożenia
  • 10:15 - 10:30 - Ireneusz Firlit: Eksploatacja pokładu 402 w KWK" Staszic" w aspekcie ochrony użytku ekologicznego „Żródła Kłodnicy"
  • 10:30 - 10:45 - Mirosław Chudek, Piotr Strałkowski, Roman Ścigała: Przykład analizy wpływu prędkości postępu frontu eksploatacyjnego na przebieg deformacji na powierzchni terenu
  • 10:45 - 11:00 - Jadwiga Barga-Więcławska: Kamieniołomy surowców węglowych w rejonie świętokrzyskim przykładem korytarzy ekologicznych
  • 11:00 - 11:15 - Arkadiusz Michalski: Działalność Kopalni „Konin" w aspekcie zrównoważonego rozwoju
   11:15 - 11:30 - Dyskusja

11:30 - 11:45 - Przerwa kawowa


11:45 - 13:15 - Część II obrad sesji

  • 11:45 - 12:00 - Iwona Kuczyńska, Anna Bednarek, Danuta Marcinkiewicz: Możliwość i uwarunkowania pozyskiwania kruszyw z eksploatacji przeróbki węgla kamiennego
  • 12:00 - 12:15 - Małgorzata Balawaider, Jolanta Marciniak-Kowalska: Badania nad możliwością wykorzystania odpadów do produkcji cegieł
  • 12:15 - 12:30 - Maria Szymańska-Czaja: Przegląd metod oceny właściwości geometrycznych odpadowych surowców mineralnych
  • 12:30 - 12:45 - Ewa Kisielowska, Ewelina Kasińska-Pilut, Justyna Jaśkiewicz: Bioługowanie miedzi z odpadów poflotacyjnych z zastosowaniem grzybów pleśniowych
  • 12:45 - 13:00 - Kazimierz Trybalski, Dariusz Foszcz, Andrzej Konieczny: Analiza pracy układu technologicznego mielenia i flotacji z wykorzystaniem modeli blokowych, transmitacyjnych oraz programu Simulink Matlab
  • 13:00 - 13:15 - Kazimierz Trybalski, Damian Krawczykowski: Matematyczna identyfikacja przemysłowego procesu mielenia i klasyfikacji rudy miedzi za pomocą modeli regresyjnych
   13:15 - 13:30 -  Dyskusja

13:30 - 15:00 - Obiad


15:00 - 16:45 - Część III obrad sesji 

  • 15:00 - 15:15 - Marek Pozzi, Tadeusz Muzyk: Ocena wpływu odpadów ulokowanych w wyrobiskach podziemnych kopalń na środowisko w świetle modelowania hydrogeochemicznego
  • 15:15 - 15:30 - Jacek M. Łączny, Sebastian Iwaszenko, Daniel Słowikowski: Symulacja zjawisk zachodzących w barierach reaktywnych ograniczających wpływ odpadów pogórniczych na środowisko
  • 15:30 - 15:45 - Przemysław Bukowski: Zagrożenia wodne w kopalniach węgla kamiennego w Górnośląskim Zagłębiu w dobie restrukturyzacji górnictwa
  • 15:45 - 16:00 - Jerzy Klich, Stanisław Hajdo, Grzegorz Galiniak: Ekologiczne i technologiczne osiągnięcia w 40-letniej historii górnictwa otworowego siarki w Polsce
  • 16:00 - 16:15 - Urszula Lorenc, Zbigniew Grudziński: Zawartość rtęci w węglu brunatnym i kamiennym jako potencjalny czynnik ograniczający wartość użytkową węgla
  • 16:15 - 16:30 - Krzysztof Labus: Interpretacja chemizmu wód kopalnianych metodami analizy danych złożonych
  • 16:30 - 16:45 - Henryk Aleksa, F. Dyduch, K. Wierzchowski: Chlor i rtęć w węglu i możliwości obniżenia ich zawartości metodami przeróbki mechanicznej
   16:45 - 17:00 - Dyskusja i podsumowanie sesji

Sponsorzy: