Partner:
Współorganizator:

Geomechanika w służbie przemysłu

Informacje

Data: Czwartek 20.09.2007

Godzina/Sala: 09:00 - 18:00 - AGH, budynek A1, sala 220

9:00 - 10:30 - Rozpoczęcie obrad, cz. I sesji Ruchy górotworu wywołane działalnością górniczą

 • 9:15 - 9:30 - Mirosław Chudek, Henryk Kleta - Politechnika Śląska: Zagrożenie obiektów przyszybowych deformacjami nieciągłymi typu liniowego
 • 9:30 - 9:45 - Andrzej Kowalski - GIG: Deformacje powierzchni dla współczesnego górnictwa węgla kamiennego w Polsce
 • 9:45 - 10:00 - Jakub Mazurek - AGH: Deformacje powierzchni w otworowej Kopalni Soli Barycz  w likwidacji, czy mogą jeszcze powstać zapadliska?
 • 10:00 - 10:15 - Marek Cała, Sebastian Olesiak, Daniel Wałach - AGH, Tadeusz Tatara - Politechnika Krakowska - Odporność obiektów zabytkowych na obciążenia dynamiczne wywołane działalnością górniczą na przykładzie kościoła p.w. św. Jerzego
 • 10:15 - 10:30 - Krzysztof Tajduś - Instytut Mechaniki Górotworu PAN, Antoni Tajduś - AGH: Wykorzystanie submodelingu do modelowania zachowania się budowli poddanej wpływowi eksploatacji

10:30 - 11:00 - Przerwa kawowa


11:00 - 13:00 - Rozpoczęcie obrad cz II Sesji  Zjawiska dynamiczne w górotworze

 • 11:00 - 11:15 - Zbigniew Bednarczyk - Instytut Górnictwa Odkrywkowego POLTEGOR: Ocena przydatności wybranych testów in-situ i badań laboratoryjnych dla identyfikacji i przeciwdziałania procesom geodynamicznym 
 • 11:15 - 11:30 - Marek Cała - AGH, Andrea Roth - Geobrugg Protection Systems Szwajcaria: Możliwości zastosowania siatek stalowych w warunkach zagrożeń dynamicznych 
 • 11:30 - 11:45 - Augustyn Holeksa, Ryszard Skatuła, Mieczysław Lubryka, Zbigniew Szreder - KWK Jas-Mos: Eksploatacja pokładu 510/1 ścianą 22A w partii Z3 KWK Jas-Mos w warunkach dużej aktywności sejsmicznej
 • 11:45 -12:00 - Zdzisław Iwulski - AGH: Prognoza wystąpienia wstrząsu przy pomocy szeregów czasowych
 • 12:00 - 12:15 - Marek Kwaśniewski - Politechnika Śląska, Stanisław Lasek - KWK Murcki: Analiza numeryczna migracji metanu z warstw spągowych do wyrobiska ścianowego
 • 12:15 - 12:30 - Tadeusz Majcherczyk - AGH, Antoni Jakubów - JSW S.A.Zagrożenia gazodynamiczne w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
 • 12:30 - 12:45 - Piotr Małkowski, Tadeusz Majcherczyk, Zbigniew Niedbalski - AGH: Analiza rozkładu wstrząsów górotworu w rejonie ściany B-1 w aspekcie wybranych czynników górniczych i geologicznych 
 • 12:45 - 13:00 - Grzegorz Mutke - GIG: Ocena zagrożenia tąpaniami w kopalniach podziemnych uwzględniająca parametry drgań blisko ognisk wstrząsów - doświadczenia z polskich kopalń 

13:15 - 14:15 - Obiad - budynek ZPiT KRAKUS, ul. Reymonta 15


14:30 - 15:45 - Rozpoczęcie obrad cz III Sesji - Badania laboratoryjne i kopalniane w geomechanice

 • 14:30 - 14:45 - Danuta Flisiak - AGH: Metodyka badań soli kamiennej w warunkach konwencjonalnego trójosiowego ściskania dla projektowania podziemnych magazynów
 • 14:45 - 15:00 - Robert Kaczmarczyk, Stanisław Rybicki - AGH: Powierzchnie strukturalne w górotworze złóż węgla brunatnego, ich charakterystyka i właściwości fizyko-mechaniczne
 • 15:00 - 15:15 - Waldemar Korzeniowski - AGH: Morfometryczna metoda oceny jakości górotworu dla potrzeb doboru obudowy kotwiowej w kopalni rud cynku i ołowiu Pomorzany
 • 15:15 - 15:30 - Krzysztof Tomiczek - Politechnika Śląska: O  różnicach w zachowaniu się skał w warunkach jednoosiowego rozciągania i ściskania 
 • 15:30 - 15: 45 - Andrzej Markiewicz - KGHM Cuprum, Jarosław Suchan - ZG „Rudna", Ryszard Tomanik - KGHM: Eksploatacja górnicza a zuskokowanie spągowej partii utworów cechsztyńskich w Kopalni Rudna KGHM Polska Miedź S.A.

15:45 - 16:15 - Przerwa kawowa


16:15 - 18:00 - Rozpoczęcie obrad cz IV sesji - Modelowanie górotworu oraz projektowanie i kontrola obudowy wyrobisk górniczych

 • 16:15 - 16:30 - Jan Butra, Witold Pytel - KGHM Cuprum: Eksploatacja złoża w sąsiedztwie zrobów i stref upodatnionych w świetle doświadczeń praktycznych i modelowania numerycznego 
 • 16:30 - 16:45 - Stefan Gałczyński, Andrzej Wojtaszek - Politechnika Wrocławska: Projektowanie obudowy kotwiowej wyrobisk podziemnych
 • 16:45 - 17:00 - Stanisław Prusek, Wojciech Masny, Andrzej Walentek - GIG: Modelowanie numeryczne górotworu wokół wyrobiska korytarzowego narażonego na wpływy ciśnień eksploatacyjnych 
 • 17:00 - 17:15 - Stanisław Prusek, Marek Rotkegel, Krzysztof Skrzyński - GIG: Proces projektowania obudowy wyrobisk korytarzowych z wykorzystaniem systemu CAD
 • 17:15 - 17:30 - Marian Michałek - Politechnika Śląska: Koncepcja rozwiązań konstrukcyjnych zabezpieczenia wyrobisk podszybia adoptowanego na potrzeby podziemnego zbiornika 
 • 17:30 - 17:45 - Andrzej Staniek - GIG: Metoda oceny jakości wklejenia żerdzi kotwiowych w górotworze jako skuteczny sposób kontroli stanu bezpieczeństwa pracy w wyrobiskach korytarzowych
 • 17:45 - 18:00 - Krzysztof Pacześniowski, Andrzej Pytlik, Ewa Radwańska - GIG: Stanowiskowe badania elementów obudów górniczych przy ich obciążeniu

18:00 - Zakończenie obrad

Sponsorzy: