Partner:
Współorganizator:

Inżynieria Naftowa i Gazownicza

Informacje

Data: Czwartek 20.09.2007

Godzina/Sala: 09:00 - 19:00 - AGH, budynek A4, sala 3

Prowadzący: I część obrad - Andrzej Gonet, Ludwik Zawisza; II część obrad - Stanisław Rychlicki, Stanisław Nagy

9:00 - 9:10 - Otwarcie obrad - prof. dr hab. inż. Stanisław Stryczek

9:10 - 10:30 -  I cz. obrad (20 min na wygłoszenie referatu wstępnego) 

  • Zdzisław Herman, Małgorzata Uliasz: Ochrona złóż ropy naftowej i gazu ziemnego podczas udostępniania i prac rekonstrukcyjnych poprzez użycie cieczy wiertniczych zawierających nietoksyczne sole mrówczanowe
  • Antoni Frodyma, Zenon Wilk: Metody perforacji kumulacyjnej w udostępnianiu złóż węglowodorów 
  • Piotr Kasza: Rozwój metod stymulacji złóż węglowodorów
  • Przemysław  Kapczyński: Doświadczenia producenta urządzeń dla przemysłu naftowego i gazowniczego

10:30 - 11:00 - Dyskusja


11:00 - 11:30 - Przerwa kawowa


11:30 - 12:50 -  II cz. obrad 

  • Jan Jewulski, Paweł Wojnarowski: Wybrane zagadnienia doskonalenia technologii wtórnych metod eksploatacji złóż ropy naftowej 
  • Dariusz Knez, Stanisłąw Bednarz: Analiza numeryczna skuteczności zastosowania wstecznych otworów w świdrach udarowo-obrotowych
  • Jerzy Stopa, Stanisław Rychlicki, Paweł Wojnarowski, Piotr Kosowski: Zastosowanie odwiertów rozgałęzionych w eksploatacji złóż ropy i gazu
  • Sławomir Wysocki, Danuta Bielewicz, Marta Wysocka: Badania laboratoryjne nowo opracowanych beziłowych płuczek kationowo-skrobiowych przeznaczonych do przewiercania skał ilastych

12:50 - 13:20 - Dyskusja

13:20 - 13:30 - Zamknięcie obrad


13:30 - 15:00 -  Obiad (stołówka TAWO)


19:00 - Spotkanie towarzyskie (stołówka TAWO, I piętro)


Sponsorzy: