Partner:
Współorganizator:

Technika Strzelnicza cz. 1

Informacje

Data: Czwartek 20.09.2007

Godzina/Sala: 09:00 - 19:00 - stołówka TAWO

9:00 - 9:30 - Otwarcie wystaw Sponsorów

9:30 - 10:50 - Otwarcie Konferencji, powitanie uczestników - "Jubileusz cyklu konferencji - Technika Strzelnicza"

 • Referat Programowy
 • Komunikaty
 • Kawa

10:50 - 12:30 - Sesja I - Środki strzałowe - badania, nowoczesne rozwiązania, bezpieczeństwo stosowania

  • 10:50 - 11:10 - Andrzej Szulik, Jan Krzelowski: Stosowanie materiałów wybuchowych w górnictwie w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa powszechnego
  • 11:10 - 11:30 - Andrzej Maranda, Johann Kasperski, Barbara Gołąbek, Jacek Suszka: O niektórych zagadnieniach stosowania materiałów wybuchowych luzem w górnictwie podziemnym
  • 11:30 - 11:50 - Iwona Zawadzka-Małota, Jacek Sobala: Nowelizacja przepisów dotyczących dopuszczania materiałów wybuchowych do stosowania w górnictwie podziemnym w odniesieniu do badań gazów postrzałowych zgodnie z Dyrektywą 93/15/EEC i normą europejską
  • 11:50 - 12:10 - Małgorzata Cichoń, Emilian Janusz, Wojciech Ostiadel, Krzysztof Pietkiewicz, Marcin Szumny: System zapalników elektronicznych i-kon firmy Orica
  • 12:10 - 12:30 - Jacek Sobala: Nowoczesny system inicjowania materiałów wybuchowych - zapalniki elektroniczne ERGONIC

12:30 - 13:00 - Prezentacja firm DYNO i NITROERG


13:00 - 15:00 - Obiad


15:00 - 16:30 - Sesja II - Technologie robót strzałowych

  • 15:00 - 15:15 - Artur Kawala, Zbigniew Kwiatek: Metoda częściowego odmetanowania i jednoczesnego odprężenia pokładu na wybiegu ścian
  • 15:15 - 15:30 - Andrzej Trepka: Wykonywanie robót strzałowych w ZGH Bolesław S.A. Kopalnia Olkusz-Pomorzany
  • 15:30 - 15:45 - Zenon Wilk, Adam Zakrzewski, Justyna Staś: Potencjalne zastosowania ładunków kumulacyjnych w pracach inżynieryjnych
  • 15:45 - 16:00 - Józef Lewicki: Problematyka ochrony otoczenia przed skutkami strzelań wyburzeniowych
  • 16:00 - 16:15 - Szymon Modrzejewski, Maria Brych: Możliwości i sposoby zwiększania ufności prognozowania zasięgów oddziaływań parasejsmicznych powodowanych robotami strzałowymi w górnictwie odkrywkowym
  • 16:15 - 16:30 - Tomasz Sałaciński: Analiza wypadków w produkcji cywilnych materiałów wybuchowych - kluczowy element systemu oceny zagrożeń

16:30 - 17:00 - Prezentacja firm BLASTEXPOL i MAXAM

17:00 - 18:30 - Sesja posterowa - Prezentacja posterowa referatów wydanych w materiałach konferencyjnych


19:00 - Spotkanie koleżeńskie Sesji Technika Strzelnicza i Eksploatacja Odkrywkowa


Sponsorzy: