Partner:
Współorganizator:

Informatyka w Górnictwie – Stan Aktualny, Szanse i Wyzwania

Informacje

Data: Czwartek 20.09.2007

Godzina/Sala: 09:00 - 20:00 - Audytorium Maksimum UJ

09:00 - 09:15 - Uroczyste otwarcie obrad Sesji
 • 09:15 - 09:35 - Jerzy Kicki, Ryszard Tadeusiewicz: Informatyka w górnictwie i nie tylko - gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?
 • 09:35 - 09:55 - Mariusz Nosal: Istotne determinanty harmonizacji strategii IT ze strategią biznesową przedsiębiorstwa
 • 09:55 - 10:15 - Zbiegniew Koszowsk, Jan Horodecki: Nowe produkty oraz formy usług informatycznych oferowane przez Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. w Katowicach
 • 10:15 - 10:35 - Dariusz Pasewicz - IBM  Maximo®:  Asset  Management  - komputerowy system zarządzania majątkiem technicznym dla firm sektora wydobywczego
 • 10:35 - 10:55 - Stanisław Żuk, Tadeusz Kaczarewski, Tomasz Żwirski: Dziesięcioletnie doświadczenie w eksploatacji Górniczego Systemu Informatycznego w BOT KWB Turów S.A.
 • 10:55 - 11:15 - Ryszard Hejmanowski: Rozwiązania informatyczne w ochronie terenów górniczych
  - ich rola i szanse wdrożenia
 • 11:15 - 11:35 - Teodor Winkler, Jarosław Jaszczyk, Dariusz Michalak, Jarosław Tokarczyk: Zastosowanie komputerowych metod modelowania, symulacji i wizualizacji w cyklu życia maszyn i urządzeń górniczych
11:35 - 12:00 - Dyskusja

12:00 - 12:30 - Przerwa kawowa


12:30 - 13:15 - Sesja posterowa - wszystkie zgłoszone referaty zostaną zreferowane w 4 grupach tematycznych przez członków Komitetu Naukowego - ta cześć sesji połączona będzie z dyskusją, którą mamy nadzieję wywołają moderatorzy wyłonieni spośród członków Komitetu Naukowego

13:15 - 14:00 - System wspomagania decyzji w procesie przygotowania złoża do eksploatacji w Lubelski Węgiel „Bogdanka" S.A - ważne wdrożenie w polskim górnictwie podziemnym. Prezentacja głównych funkcjonalności wdrażanego obecnie systemu informatycznego w KWK Bogdanka przez Konsorcjum w składzie IGSMiE PAN oraz PRGW Sp. z o.o.


14:00 - 15:00 - Obiad
15:00 - 17:00 - Blok popołudniowy sesji poświęcony jest szeroko rozumianej dyskusji i indywidualnym prezentacjom tych, którzy chcą poszerzyć swoją posterową wypowiedź. Na obecnym etapie  swoją chęć referowania zgłosili:
 • Jerzy Kubiak, Lesław Sikora, Roman Jedlecki, Grzegorz Pasternak, Lech Rybałko, Andrzej Wabik: Aplikacja wspomagająca miesięczne odbiory robót górniczych w O/ZG Polkowice-Sieroszowice (KGHM Polska Miedź S.A.)
 • Paweł Śliwiński, Tadeusz Jankowski: Optymalizacja procedur ewidencji danych w Działach Maszyn Dołowych KGHM Polska Miedź S.A.
 • Andrzej Białas: Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w aspekcie potrzeb sektora górnictwa węgla kamiennego
 • Włodzimierz Boroń, Władysław Mironowicz: Doświadczenia i perspektywy rozwoju systemów monitorowania i wizualizacji procesu technologicznego zakładów górniczych w celu podniesienia wydajności i poprawy bezpieczeństwa pracy
Zapraszamy Państwa do skorzystania również z tej formy prezentacji - Naprawdę warto!

UWAGA - udział w prezentacji popołudniowej nie zwalnia autorów z przygotowania posteru.


20:00 - Spotkanie towarzyskie w murach Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego


 

Sponsorzy: