Partner:
Współorganizator:

Sesja plenarna: Bezpieczeństwo energetyczne Polski – rola tradycyjnych nośników energii dziś i w przyszłości

Informacje

Data: środa 19.09.2007

Godzina/Sala: 09:00 - 16:10 - Auditorium Maximum UJ

Godzina Autor Tytuł referatu Video / Artykuł / Prezentacja / Link
9:00 - 9:30 Piotr Woźniak - Ministerstwo Gospodarki, Mariusz Orion-Jędrysek - Ministerstwo Środowiska Otwarcie obrad I Polskiego Kongresu Górniczego
9:30 - 9:50 Piotr Buchwald Polskie górnictwo w I dekadzie XXI wieku - wyzwania i zagrożenia
9:50 - 10:10 Jarzy Buzek Perspektywy wdrożenia technologii czystego węgla w Polsce
10:10 - 10:30 Magdalena Białas, Henryk Paszcza Znaczenie tradycyjnych nośników energii dla polityki energetycznej Unii Europejskiej w kontekście zapobiegania zmianom klimatycznym
10:30 - 10:50 Józef Dubiński, Antoni Tajduś Nowe wyzwania dla nauki górniczej w świetle przyszłych potrzeb polskiej gospodarki
10:50 - 11:30 Krzysztof Komorowski - IBM Polska SOA- marketing a rzeczywistość
11:30 - 12:00 Przerwa kawowa
12:00 - 12:20 Jacek Malko Globalna i europejska scena energetyczna
12:20 - 12:40 Maksymilian Klank Węgiel kamienny jako gwarant bezpieczeństwa energetycznego Polski i jego szanse w Europie
12:40 - 13:00 Herbert L. Gabryś Elektroenergetyka polska 2007. Konsolidacja podmiotów sektora w uwarunkowaniach wyników gospodarczych z lat przeszłych
13:00 - 13:20 Jerzy Kicki, Eugeniusz J. Sobczyk Węgiel kamienny jako podstawowy nośnik energetyczny w Polsce z perspektywy bazy zasobowej
13:20 - 13:40 Zbigniew Kasztelewicz, Wiesław Kozioł, Kazimierz Kozioł, Jarzy Klich Energetyka na węglu brunatnym - perspektywy rozwoju
13:40 - 14:00 Stanisław Rychlicki, Jakub Siemek Gaz ziemny w strategii bezpieczeństwa energetycznego Europy i Polski - stan aktualny i perspektywy
14:00 - 14:20 Maciej Kaliski, Dominik Staśko Monitoring bezpieczeństwa energetycznego Polski do roku 2020
14:20 - 14:40 Kazimierz Jaleń, Jerzy Cetnar, Ludwik Pieńkowski, Mariusz Kopeć Synergia energetyki węglowej i jądrowej
14:40 - 14:55 Norbert Becker - SIEMENS Innowacyjne systemy napędowe w górnictwie
14:55 - 15:10 Karl-Heinz Gerlach - SIEMENS Systemy automatyki w górnictwie
15:10 - 16:10 Obiad

Sponsorzy: