Partner:
Współorganizator:

Ekonomika i zarządzanie

Informacje

Data: Czwartek 20.09.2007

Godzina/Sala: 09:00 - 20:00 - AGH, budynek A1, sala 303

9:00 - 9:45 - Otwarcie Sesji

  • R. Magda: 85 lat Katedry Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle AGH w służbie polskiego górnictwa
  • T. Franik: Udział pracowników Katedry Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle AGH w kształceniu kadr dla potrzeb przemysłu wydobywczego

9:45 - 11:15 - Rozpoczęcie obrad

  • A. Karbownik, K. Wodarski: Zarządzanie ryzykiem w dużym projekcie w górnictwie węgla kamiennego
  • K. Czopek: Ekonomiczna wartość dodana (EVA) jako element zarządzania w górnictwie
  • M. Sierpińska, A. Kustra: Sposoby ujęcia kosztów w cyklu życia projektu geologiczno-górniczego
  • S. Cierpisz, K. Kalinowski, R. Kaula, J. Pielot: Zagadnienia optymalizacji produkcji grupy zakładów wzbogacania węgla
  • B. Barchański, J. Wacławsk: Techniczno-ekonomiczna ocena możliwości wykonania geotechnicznej bariery hydroizolacyjnej w rejonie zamkniętego składowiska odpadów

11:15 - 11:30 - Przerwa kawowa


11:30 - 13:30 - Dalszy ciąg obrad

  • H. Wirth: Alternatywne ujęcie ryzyka w metodzie oceny ekonomicznej projektów inwestycyjnych (NPV lub MNPV)
  • L. Jurdziak, J. Wiktorowicz: Elementy analizy ryzyka przy ocenie opłacalności produkcji energii elektrycznej z węgla brunatnego
  • P. Saługa: Wycena złoża - kluczowy element efektywnego podejmowania decyzji inwestycyjnych w górnictwie
  • M. Jaszczuk, J. Kania: Uwzględnienie czynnika czasu w analizie efektywności wybierania pokładów węgla systemem ścianowym
  • J. Jasiewicz, S. Głodzik, R. Magda, T. Woźny: Wybrane aspekty racjonalnego wybierania złoża w LGOM
  • A. Kijewska, H. Przybyła: Elementy kreujące poziom wykształcenia absolwenta uczelni technicznej
  • M, Ślósarz: Systemy e-learningowe w szkoleniu kadry kierowniczej na przykładzie Symulacji Biznesowej Marketplace

13:30 - 15:00 - Obiad


15:00 - 16:30 - Dalszy ciąg obrad

  • A. Utrata, B. Jabłońska-Firek, I. Łuczak: Prognozowania obsad dla wybranych procesów górniczych z wykorzystaniem modelowania stochastycznego
  • R. Snopkowski: Od modelu zdeterminowanego do stochastycznego - przykłady metod analizy procesu produkcyjnego  w przodkach ścianowych
  • A. Utrata: Metoda operacyjnego sterowania antycypacyjnego procesami realizowanymi w ramach procesu wydobywczo-przeróbczego
  • S. Duży: Elementy zarządzania jakością w procesie drążenia wyrobisk korytarzowych w kopalniach węgla kamiennego
  • T. Pindór: Rynki międzynarodowe czynnikiem rozwoju globalnego sektora węglowego

16:30 - 16:45 - Przerwa kawowa


16:45 - 17:30 - Dalszy ciąg obrad

  • I. Soliński, J. Jesionek, M. Solińska, B. Soliński, B. Tora: Efekty ekologiczne współspalania biomasy z węglem
  • E. Brzychczy, M. Kęsek: Konstrukcja ankiet dla badań porównywalności warunków górniczo-geologicznych i techniczno-organizacyjnych przodków ścianowych
  • D. Fuksa: Metoda analizy wpływu skorelowanych wahań losowych zapotrzebowania na efektywność kopalń węgla kamiennego

17:30 - Podsumowanie obrad i zakończenie Sesji


20:00 - Spotkanie towarzyskie


Sponsorzy: