Partner:
Współorganizator:

Nowe szanse węgla

Informacje

Data: Czwartek 20.09.2007

Godzina/Sala: 09:00 - 20:00 - AGH, budynek A0, sala 213

9:00 - 10:40 - Część I sesji Nowe szanse węgla
 • 9:00 - 9:20 - Rozpoczęcie sesji
 • 9:20 - 9:50 - Louis Jestin - EDF: A contribution of the centralized energy sector to the preparation of the Polish long-term energy vision
 • 9:50 - 10:20 - Stefan Taczanowski - AGH: Symbioza węgla z energią jądrową
 • 10:20 - 10:40 - Mieczysław Żyła, Krystyna Kreiner - AGH: Wykorzystanie energii ze złóż naturalnych paliw węglowych

10:40 -11:00 - Przerwa kawowa
11:00 - 13:00 - Część II sesji Nowe szanse węgla
 • 11:00 - 11:30 - Marek Ściążko - IChPW: Nowe szanse dla technologii węglowych
 • 11:30 - 12:00 - Krzysztof Dreszer, Lucyna Więcław-Solny - IChPW: Zgazowanie węgla i synteza paliw silnikowych
 • 12:00 - 12:20 - Agnieszka Marcewicz-Kuba - UMCS, Danuta Olszewska - AGH: Wpływ rodzaju węgla kamiennego na wielkość emisji zanieczyszczeń gazowych
 • 12:20 - 12:40 - Ivan Koutnik, Pavel Ševčík, Pavla Ličáková, Miroslav Kaloč - VSB- Technical Univerzity of Ostrava: Preparation and characterization of porous carbonaceous membranes
 • 12:40 - 13:00 - Maciej Miszczak, Waldemar Świderski, Dariusz Szabra, Zygmunt Pierechod - WITU: Badanie wybranych termicznych charakterystyk węglowych dysz hybrydowych pocisków rakietowych na paliwo stałe

13:00 - 15:00 - Obiad
15:00 - 16:30 - Część III sesji Nowe szanse węgla
 • 15:00 - 15:30 - Edward Szlęk - Koksownia Przyjaźń: Rozwój i strategia koksowni Przyjaźń na tle światowych trendów w koksownictwie
 • 15:30 - 15:50 - Barbara Kwiecińska - AGH, Sławomira Pusz, Marta Krzesińska, Barbara Pilawa - CMPiW PAN, Andrzej Koszorek - Politechnika Śląska: Nowe możliwości oceny jakości koksów w oparciu o podstawowe parametry ich struktury fizycznej
 • 15:50 - 16:10 - Wojciech Kaczmarek, Witold Pasek - Zakłady Koksownicze Zdzieszowice: Stabilizacja zawartości wilgoci w mieszance wsadowej dla baterii koksowniczych systemu ubijanego
 • 16:10 - 16:30 - Aleksander Karcz, Andrzej Strugała - AGH: Zwiększenie szans wykorzystania krajowej bazy węgli koksowych poprzez działania technologiczne w zakresie przygotowania mieszanek wsadowych 

16:30 - 16:50 - Przerwa kawowa
16:50 - 18:00 - Część IV sesji Nowe szanse węgla
 • 16:50 - 17:20 - Grażyna Ceglarska-Stefańska, Zofia Majewska, Stanisław Majewski, Jerzy Ziętek, Katarzyna Czerw - AGH: Rozwój odkształceń węgla kamiennego w procesach sorpcyjno-desorpcyjnych
 • 17:20 - 17:40 - Franciszek Czechowski - Politechnika Wrocławska, Anna Marzec, Sylwia Czajkowska - Zakład Karbochemii PAN: Tworzenie się wodoru na drodze niskotemperaturowego utleniania węgla kopalnego tlenem z powietrza
 • 17:40 - 18:00 - Elżbieta Vogt, Bronisław Buczek - AGH: Rola i znaczenie pyłu wapiennego w systemie zabezpieczeń przeciwwybuchowych w kopalniach węgla kamiennego
18:00 - Zakończenie obrad sesji Nowe szanse węgla
20:00 - Spotkanie towarzyskie
9:00 - 18:00 - Sesja posterowa Nowe szanse węgla

Sponsorzy: