Partner:
Współorganizator:

Eksploatacja Odkrywkowa cz. 2

Informacje

Data: Piątek 21.09.2007

Godzina/Sala: 09:00 - 12:00 - Aula AGH; budynek A4, sala 101

9:00 - 12:00 - Sesja Światowe górnictwo bliżej nas (Aula AGH)

9:00 - 9:45 - II część obrad Sesji Eksploatacja Odkrywkowa (AGH, sala 101)

  • 9:00 - 9:15 - Zbigniew Kozłowski - Politechnika Wrocławska: Przesłanki utrzymania strategicznej roli węgla brunatnego w polskiej energetyce
  • 9:15 - 9:30 - Wiesław Kozioł, Paweł Kawalec - AGH: Prognozy produkcji kruszyw naturalnych w Unii Europejskiej
  • 9:30 - 9:45 - Kazimierz Czopek - AGH: Ekonomiczne problemy kopalń kruszyw łamanych 

9:45 - 10:15 - Przerwa kawowa (bud. A4, sala 228)


  • 10:15 - 10:30 - Witold Kawalec - Politechnika Wrocławska: Koncepcja odwzorowania kosztów eksploatacji w procedurze generowania docelowego wyrobiska odkrywkowego
  • 10:30 - 10:45 - Norbert Wocka - SKW Biuro Projektowo-Techniczne: Zespół urabiania koparki kołowej KWK-910 przewidzianej do eksploatacji pokładów bardzo trudno urabialnych w kopalniach odkrywkowych 
  • 10:45 - 11:00 - Tomasz Burchard, Józef Kirejczyk, Zbigniew Pantula - Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne "SIGMA BP" Sp. z o.o.: Rekultywacja i zagospodarowanie terenów pogórniczych siarki 

11:00 - 11:45 - Dyskusja i wystąpienia dotyczące referatów niewygłaszanych


11:45 - 12:00 - Zakończenie obrad, przejście uczestników do Auli AGH, A-0


12:00 - Podsumowanie obrad Polskiego Kongresu Górniczego

Sponsorzy: