Główny partner:
Główny sponsor:
Partnerzy i sponsorzy

Niesprawność i długotrwałość postępowań na ścieżce dojścia do koncesji eksploatacyjnej i zatwierdzenia planu ruchu – rozpoznanie i klasyfikacja istotnych czynników nieefektywności tych procesów

Data: Poniedziałek 20.11.2017

Sesja: Bezpieczeństwo surowcowe i racjonalne wykorzystanie złóż kopalin

Godzina/Sala: 17:15 - 17:30 - Aula Duża B


Tytuł: Niesprawność i długotrwałość postępowań na ścieżce dojścia do koncesji eksploatacyjnej i zatwierdzenia planu ruchu – rozpoznanie i klasyfikacja istotnych czynników nieefektywności tych procesów

Title: This article, starting from activities proposed in Responsible Development Strategy and National Raw Material Policy attempts to define key factors (called ,,factors of negative impact’’) on planning and management of public tasks in the area of launching projects for exploration and exploitation of mineral resources. In order to carry out researches, elaboration of methodologies and regulation in the area of identification and conditions in the article, three factors or team of factors are identified. Proposals of use, recognition of these factors, ,,negative affect’’ for working on changes of material regulations, dealings regulating of path to the run of minning plant are the conclusions.

Autorzy: Jan Stefanowicz - Kancelaria Juris Sp. z o.o.

Streszczenie:
W referacie wychodząc od projektowanych działań w SOR i Koncepcji Polityki Surowcowej Kraju, podjęto próbę identyfikacji kluczowych czynników mających (nazywanych ,,negatywnego wpływu’’) wpływ na sprawność planowania i zarządzania zadaniami publicznymi w obszarze uruchamiania przedsięwzięć dla eksploracji i eksploatacji szeroko rozumianych surowców mineralnych. Dla prowadzenia badań, wypracowania metodyk i regulacji w zakresie identyfikacji barier i uwarunkowań w artykule są rozpoznawane trzy grupy czynników, czy też zespoły czynników. Wnioskami są propozycje zastosowania, rozpoznania tych czynników, ,,negatywnego wpływu’’ dla opracowania zmian regulacji materialnych, postępowań i kompetencyjnych, regulujących ścieżki dojścia do uruchomienia zakładu górniczego.
Materiały:

Partnerzy: