Główny partner:
Główny sponsor:
Partnerzy i sponsorzy

Koncesjonowanie eksploatacji i racjonalna gospodarka złożem

Data: Poniedziałek 20.11.2017

Sesja: Bezpieczeństwo surowcowe i racjonalne wykorzystanie złóż kopalin

Godzina/Sala: 18:00 - 18:15 - Aula Duża B


Tytuł: Koncesjonowanie eksploatacji i racjonalna gospodarka złożem

Title: Mineral Prospecting and Mining Concessions, and Reasonable Mineral Resources Utilization

Autorzy: Marek Nieć - IGSMiE PAN

Streszczenie:

Poszukiwaniu i rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż podlega koncesjonowaniu którego zasady określa Prawo geologiczne i górnicze. Celem powinno być racjonalne wykorzystanie złóż kopalin jako nieodnawialnego składnika środowiska, których eksploatacja jest nieodzowna dla zaspokajania potrzeb bytowych społeczeństwa w ramach zrównoważonego rozwoju. Z tego punktu widzenia obecny system koncesjonowania posiada szereg niedoskonałości i potrzebne są jego zmiany, przede wszystkim: przywrócenie obowiązku przedstawienia projektu prac geologicznych, określanie czasu trwania koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża w sposób umożliwiający wykorzystanie całości zasobów operatywnych, ustanowienie zabezpieczeń przed porzucaniem zasobów przed wygaśnięciem czasu trwania koncesji.

Materiały:

Partnerzy: