Główny partner:
Główny sponsor:
Partnerzy i sponsorzy

Perspektywy i udział Polski w zagospodarowaniu kopalin oceanicznych

Data: Poniedziałek 20.11.2017

Sesja: Bezpieczeństwo surowcowe i racjonalne wykorzystanie złóż kopalin

Godzina/Sala: 18:30 - 18:45 - Aula Duża B


Tytuł: Perspektywy i udział Polski w zagospodarowaniu kopalin oceanicznych

Title: The perspective and Polish participation in developing of marine minerals

Autorzy: Krzysztof Szamałek - Uniwersytet Warszawski

Streszczenie:

W styczniu 2017 roku Polska złożyła w International Seabed Authority (ISA) wniosek o zatwierdzenie planu pracy w zakresie badań polimetalicznych siarczków na atlantyckim Grzbiecie Śródoceanicznym. Jest to nowy etap w polskiej aktywności badawczej zasobów mineralnych oceanu światowego. Po raz pierwszy Polska będzie realizowała samodzielnie program oceanicznych badań poszukiwawczo-rozpoznawczych kopalin metalicznych. Wcześniejsze działania badawcze związane były z udziałem Polski we wspólnej organizacji międzyrządowej INTEROCEANMETAL i dotyczą konkrecji Fe-Mn w rejonie Clarion-Clipperton. Obserwowany obecnie kolejny wzrost cen surowców metalicznych na rynkach światowych wzmaga zainteresowanie krajów i inwestorów możliwościami zagospodarowania złóż kopalin oceanicznych. Ekonomiczne znaczenie mogą mieć surowce występujące zwłaszcza w konkrecjach polimetalicznych, naskorupieniach kobaltonośnych, polimetalicznych siarczkach hydrotermalnych, gazohydratach, mułach metalonośnych. Mimo upływu blisko 150 lat od pierwszego rejsu badawczego okrętu HMS Challenger (1872-1876) i późniejszych intensywnych międzynarodowych badań zasoby mineralne oceanu wciąż pozostają nie do końca zbadane. Czas podjęcia eksploatacji nowych złożowych oceanicznych formacji geologicznych wydaje się być nieodległy. Obecnie aktywnych jest 27 kontraktorów ISA, którzy realizują poszukiwania, rozpoznawanie i przygotowania do eksploatacji konkrecji (17 na Pacyfiku i Oceanie Indyjskim), siarczków polimetalicznych (6 na Atlantyku i Oceanie Indyjskim), naskorupień kobaltonośnych (4 na Pacyfiku). Kontrakty z ISA dotyczą wód oceanicznych poza jurysdykcją krajów nadbrzeżnych. Przedmiotem analizy jest stan przygotowań i wiedzy w obszarze rozpoznania geologicznego, technicznego, technologicznego, środowiskowego, prawnego i politycznego oraz zaawansowania przygotowań do eksploatacji przemysłowej kopalin oceanicznych.

Materiały:

Partnerzy: