Wpływ wydzielonych resztek na zagrożenie tąpaniami, na przykładzie doświadczeń kopalni Polkowice-Sieroszowice

Data: Wtorek 21.11.2017

Sesja: Profilaktyka tąpaniowa – aktualne problemy, kierunki rozwoju

Godzina/Sala: 15:00 - 15:15 - Aula Średnia A


Tytuł: Wpływ wydzielonych resztek na zagrożenie tąpaniami, na przykładzie doświadczeń kopalni Polkowice-Sieroszowice

Title: The effect of stressed ore body remnants on rockburst hazard by an example of the „Polkowice- Sieroszowice” mine

Autorzy: Krzysztof Szczerbiński, Mirosław Laskowski - KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG Polkowice-Sieroszowice

Streszczenie:

Od początku eksploatacji złożkraju oraz ówczesnega w LGOM trwa proces optymalizacji systemów eksploatacji i stosowanych technologii ze względu na bezpieczeństwo załogi oraz koszty wydobycia. Procesy te nasiliły się w latach 90 ubiegłego wieku w wyniku przemian ustrojowych w naszym o kryzysu na rynkach metali. Zoptymalizowano wtedy stosowane powszechnie systemy komorowo- filarowe oraz park maszynowy uzyskując obniżkę kosztów produkcji oraz zmniejszenie liczby występujących tąpnięć. Zagrożenie tąpaniami nadal pozostaje podstawowym wyzwaniem z którym mierzą się górnicy z KGHM. W tym kontekście nie sposób nie zauważyć rosnącej liczby wydzielanych resztek w polach eksploatacyjnych.
Wydzielenie resztki złożowej często wiąże się z chęcią ograniczenia zagrożenia związanego z zawałami stropu, kiedy to pozostawia się bez rozcięcia fragment złoża ze stropami obniżonej spójności, gdzie stosowana przez nas obudowa nie zapewnia stateczności wyrobiska. Z podobnych powodów wydzielane były resztki złoża w sytuacji dużego zaangażowania tektonicznego lub skomplikowanej sytuacji górniczej, kiedy to eksploatacja takiego fragmentu złoża wiąże się z ekstremalnie wysokim ryzykiem wystąpienia tąpnięcia. Jednak najpowszechniejszym powodem wydzielania resztek jest występowanie stref braku okruszcowania. Bardzo trudno ocenić wpływ pozostawianej resztki na prowadzoną eksploatację w przypadku pól o bardzo małej aktywności sejsmicznej. Jednak w ostatnim okresie mamy możliwość obserwowania potencjalnego wpływu wydzielania resztki z powodu braku okruszcowania w polu eksploatacyjnym o bardzo wysokiej aktywności. Na przykładzie pola PO-I/2 podjęto próbę odpowiedzi na pytanie o wpływ resztki na poziom aktywności i poziom zagrożenia tąpaniami.

Materiały: