Problematyka wyznaczania wielkości filarów oporowych wyrobisk kapitalnych w głębokich kopalniach rud miedzi

Data: Wtorek 21.11.2017

Sesja: Profilaktyka tąpaniowa – aktualne problemy, kierunki rozwoju

Godzina/Sala: 15:45 - 16:00 - Aula Średnia A


Tytuł: Problematyka wyznaczania wielkości filarów oporowych wyrobisk kapitalnych w głębokich kopalniach rud miedzi

Title: The issue of determining the size of main excavations protective pillars in deep underground copper mines

Autorzy: Daniel Pawelus, Karolina Adach-Pawelus - Politechnika Wrocławska, Jan Butra - KGHM CUPRUM sp. z o.o. - CBR

Streszczenie:

W artykule opisano problematykę stateczności wyrobisk kapitalnych w głębokich kopalniach rud miedzi w Polsce, która jest bardzo ważnym zagadnieniem w aspekcie bezpieczeństwa prowadzonych robót górniczych. W celu ochrony głównych dróg komunikacyjnych i wentylacyjnych pozostawia się fragmenty calizny tworzące tak zwane filary oporowe. Następnie przedstawiono wyniki symulacji numerycznych stateczności filarów oporowych w określonych warunkach geologiczno-górniczych ich użytkowania, które objęły: głębokość zalegania i szerokość filara, liczbę i wielkości oraz geometrię rozmieszczenia wyrobisk chronionych, a także oddziaływanie parametrów pól zrobów w otoczeniu. Symulacje numeryczne wykonano w płaskim stanie odkształcenia za pomocą programu Phase2 v. 8.0, w oparciu o metodę elementów skończonych. Zachowanie górotworu pod obciążeniem opisano modelem sprężysto-plastycznym. Zastosowano kryterium wytrzymałościowe Coulomba-Mohra. Wyniki modelowania numerycznego mają zastosowanie praktyczne przy projektowaniu filarów oporowych. Zostały wykorzystane przy opracowaniu nowych wytycznych dla filarów ochronnych w polskich kopalniach rud miedzi w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym.

Materiały: