Uwarunkowania górnicze prowadzenia eksploatacji złoża miedzi W KGHM Polska Miedź S.A., O/ZG Rudna , a rejestrowana aktywność sejsmiczna

Data: Wtorek 21.11.2017

Sesja: Profilaktyka tąpaniowa – aktualne problemy, kierunki rozwoju

Godzina/Sala: 14:45 - 15:00 - Aula Średnia A


Tytuł: Uwarunkowania górnicze prowadzenia eksploatacji złoża miedzi W KGHM Polska Miedź S.A., O/ZG Rudna , a rejestrowana aktywność sejsmiczna

Title: Mining conditions for the exploitation of copper deposits in KGHM Polska Miedz S.A., O / ZG RUDNA, and recorded seismic activity.

Autorzy: Paweł Markowski, Paweł Piasecki, Arkadiusz Anderko - KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG Rudna

Streszczenie:

Eksploatacja złoża miedzi w Kopalni Rudna prowadzona jest już od ponad 40 lat. Tak długa działalność górnicza na ograniczonej powierzchni powoduje duże skrępowanie i skomplikowanie warunków, które ogólnie można nazwać warunkami górniczymi. Obecnie prowadzona eksploatacja umiejscowiona jest zarówno w polach prowadzonych w otoczeniu calizn, w sąsiedztwie zrobów na skrzydle pola ale także w polach zamykających. Wieloletnie doświadczenie nie jest jednak wystarczające aby na podstawie podziału pól ze względu na lokalizację dokonać prognozy zagrożenia sejsmicznego o wysokim stopniu prawdopodobieństwa.

Materiały: