„Prognoza” zagrożenia tąpaniami — stagnacja czy rozwój? — wybór należy do nas

Data: Wtorek 21.11.2017

Sesja: Profilaktyka tąpaniowa – aktualne problemy, kierunki rozwoju

Godzina/Sala: 15:15 - 15:30 - Aula Średnia A


Tytuł: „Prognoza” zagrożenia tąpaniami — stagnacja czy rozwój? — wybór należy do nas

Title: Rockburst hazard „assessment” – stagnation or development? – the choice is ours.

Autorzy: Adam Barański - Polska Grupa Górnicza sp.z o.o., Piotr Bojarski, Leszek Kloc - Polska Grupa Górnicza sp. z o.o., Adam Lurka, Grzegorz Mutke - Główny Instytut Górnictwa

Streszczenie:

Scharakteryzowano obszary (kopalnie) o największym zagrożeniu tąpaniami i sejsmicznym w GZW. Uwzględniając analizy tąpnięć i odprężeń zaistniałych w ostatnich latach, w kopalniach tworzących obecnie Polską Grupę Górniczą sp. z o.o., wydzielono rejony i uwarunkowania geologiczno-górnicze o potencjalnie największym zagrożeniu. Omówiono powszechnie stosowane metody wyprzedzającej i bieżącej oceny stanu zagrożenia. Zwrócono uwagę na przypadki i konsekwencje braku właściwego dokumentowania i wykorzystywania informacji o sytuacjach wysokiego zagrożenia zaistniałych w przeszłości, w rejonach gdzie obecnie prowadzone są roboty górnicze. Scharakteryzowano możliwości powszechnego wykorzystywania w praktyce ruchowej kopalń nowych metod obserwacyjnych i prognostycznych opracowanych w ostatnich kilkunastu latach w jednostkach naukowo-badawczych. Wskazano kilka niezbędnych warunków dla zwiększenia efektywności oceny zmian stanu zagrożenia tąpaniami.

Materiały: