Zastosowanie oraz ocena skuteczności profilaktyki tąpaniowej opartej na strzelaniach torpedujących długimi otworami w warunkach współwystępowania zagrożeń naturalnych w KWK Ruda Ruch Bielszowice

Data: Wtorek 21.11.2017

Sesja: Profilaktyka tąpaniowa – aktualne problemy, kierunki rozwoju

Godzina/Sala: 16:00 - 16:15 - Aula Średnia A


Tytuł: Zastosowanie oraz ocena skuteczności profilaktyki tąpaniowej opartej na strzelaniach torpedujących długimi otworami w warunkach współwystępowania zagrożeń naturalnych w KWK Ruda Ruch Bielszowice

Title: Application and estimation of effectiveness of rockburst prevention based on long-hole destress blastings under conditions of coincidence of natural hazards in the Ruda Coal Mine Part Bielszowice

Autorzy: Michał Piecha, Aleksander Pietrzycki, Łukasz Wojtecki - PGG sp. z o.o. KWK Ruda

Streszczenie:

KWK Ruda Ruch Bielszowice prowadzi eksploatację pokładów zagrożonych tąpaniami. Eksploatacji tej towarzyszy, kształtujące się przeważnie na istotnym poziomie, zagrożenie metanowe i pożarowe. Spośród zagrożeń naturalnych występujących w KWK Ruda Ruch Bielszowice zagrożenie tąpaniami i metanowe mają dominujące znaczenie. Wymienione zagrożenia mają charakter zagrożeń skojarzonych. Ustalenie profilaktyki minimalizującej jedno zagrożenie powinno uwzględniać jej wpływ na stan pozostałych zagrożeń. Zastosowana dla danego zagrożenia profilaktyka nie powinna potęgować wzrostu pozostałych zagrożeń. Profilaktyka tąpaniowa stosowana w KWK Ruda Ruch Bielszowice od lat oparta jest głównie na strzelaniach torpedujących skały stropowe, w tym także przy zastosowaniu długich otworów strzałowych. Opracowany w KWK Ruda Ruch Bielszowice system ładowania otworów strzałowych o długości przekraczającej 70 m i nachylonych do poziomu pod dużym kątem umożliwia destrukcję ław piaskowców zalegających nawet w znacznej odległości od eksploatowanego pokładu. Wieloletnie doświadczenia KWK Ruda Ruch Bielszowice wskazują, że ingerencja we wstrząsogenne warstwy piaskowców stanowi skuteczny środek profilaktyki tąpaniowej. W artykule przedstawiono przykłady zastosowania profilaktyki tąpaniowej opartej na strzelaniach torpedujących podczas eksploatacji ścianowej w KWK Ruda Ruch Bielszowice, w warunkach występowania zagrożeń naturalnych. Zastosowanie profilaktyki opartej na strzelaniach torpedujących długimi otworami strzałowymi posiada istotne znaczenie zarówno z punktu widzenia zagrożenia tąpaniami, jak i pozostałych zagrożeń naturalnych.

Materiały: