Poster: Reguły prowadzenia eksploatacji w sąsiedztwie uskoków o dużych zrzutach w aspekcie ograniczenia zagrożenia tąpaniami

Data: Wtorek 21.11.2017

Sesja: Profilaktyka tąpaniowa – aktualne problemy, kierunki rozwoju

Godzina/Sala: - - Aula Średnia A


Tytuł: Poster: Reguły prowadzenia eksploatacji w sąsiedztwie uskoków o dużych zrzutach w aspekcie ograniczenia zagrożenia tąpaniami

Title: The rules of mining operations in the vicinity of dislocations of considerable thrusts in the context of reducing the rock burst hazard.

Autorzy: Zbigniew Burtan, Dariusz Chlebowski, Andrzej Zorychta - AGH w Krakowie

Streszczenie:

Wysoki poziom zagrożenia wstrząsami i tąpaniami w polskich kopalniach węgla kamiennego i rud miedzi jest między innymi rezultatem prowadzenia eksploatacji w rejonach zaburzeń tektonicznych. Eksploatacja w sąsiedztwie uskoków o dużych zrzutach często powoduje ich uaktywnienie, przejawiające się występowaniem wysokoenergetycznych wstrząsów, niejednokrotnie skutkujących odprężeniami i tąpnięciami.
Artykuł porządkuje i definiuje prawidłowości określające wpływ uskoków na kształtowanie się wielkości zagrożenia sejsmicznego w ich sąsiedztwie. Prawidłowości te wykorzystano do określenia zasad optymalnego prowadzenia eksploatacji w sąsiedztwie uskoków o dużych zrzutach, które dotyczą właściwego sposobu wybierania, doboru systemu eksploatacji, wyznaczania filarów stabilizujących, kontroli bieżącej stanu górotworu i zagrożenia sejsmicznego oraz stosowania profilaktyki doraźnej zagrożenia tąpaniami. Sformułowane reguły wskazują, że odpowiedni projekt wybierania w sąsiedztwie uskoków o dużych zrzutach może ograniczyć wielkość zagrożenia tąpaniami.

Materiały: