Partner:
Współorganizator:

Zastosowanie analizy fotogrametrycznej oraz wskaźnika Hazena do oceny fragmentacji urobku w rosyjskich kopalniach rud

Data: Wtorek 21.11.2017

Sesja: Technika strzelnicza w górnictwie i budownictwie cz. 2

Godzina/Sala: 15:15 - 15:30 - Sala Seminaryjna


Tytuł: Zastosowanie analizy fotogrametrycznej oraz wskaźnika Hazena do oceny fragmentacji urobku w rosyjskich kopalniach rud

Title: Application of Photogrammetry Analysis and Hazen’s Index in Evaluation of Muck Pile Fragmentation Obtained in Russian Ore Mines

Autorzy: Andrzej Biessikirski, Dušan Terpák - AGH w Krakowie, Vadim Mustafin, Vladislav Romanov, Dmitry Sukhov - Państwowy Uniwersytet Techniczny w Moskwie

Streszczenie:

W artykule przedstawiono zastosowanie techniki fotogrametrycznej w ruchu rosyjskich zakła-dów górniczych prowadzących eksploatacje rud metali i diamentów. Analizy z wykorzysta-niem oprogramowania komputerowego Split Desktop 2.0. przeprowadzono dla trzech różnych usypów urobku otrzymanych z ostatniej fazy wypuszczanej warstwy kompensacyjnej. Dodat-kowo w artykule przedstawiono ocenę jednorodności usypu przy użyciu wskaźnika Hazena stosowanego w Rosji jako wskaźnika umożliwiającego dodatkową ocenę prowadzonych robót strzałowych. Na podstawie przeprowadzonych badań zauważono, że średnia ważona wielkość brył w odstrzelonym urobku znajduje się w zakresie wielkości przyjętych przez kopalnię. Otrzymany podczas analizy wskaźnik Hazen wskazuje zaś, że analizowane usypy są wielo-frakcyjne co można tłumaczyć sposobem prowadzenia eksploatacji.

Materiały:

Sponsorzy: