Partner:
Współorganizator:

Zastosowanie informatycznych systemów firmy Austin Powder do optymalizacji odpalania siatek wieloszeregowych z użyciem zapalników elektronicznych E*Star.

Data: Wtorek 21.11.2017

Sesja: Technika strzelnicza w górnictwie i budownictwie cz. 2

Godzina/Sala: 14:15 - 14:30 - Sala Seminaryjna


Tytuł: Zastosowanie informatycznych systemów firmy Austin Powder do optymalizacji odpalania siatek wieloszeregowych z użyciem zapalników elektronicznych E*Star.

Title: The application of Austin Powder Company IT systems to optimize the firing of multiple-row patterns using E*Star electronic detonators.

Autorzy: Anna Sołtys - AGH w Krakowie, Barbara Gołąbek, Tomasz Żołądek - Austin Powder Polska Sp. z o.o.

Streszczenie:

Stosowanie materiałów wybuchowych do urabiania złóż w kopalniach surowców skalnych nieodzownie wiąże się z zastosowaniem odpowiedniego systemu inicjowania, umożliwiającego odpalenie ładunków materiału wybuchowego z opóźnieniem czasowym (milisekundowym). Taki sposób detonacji ładunków daje szerokie możliwości przy projektowaniu wieloszeregowych siatek strzałowych, a jednocześnie wpływa korzystnie na minimalizację oddziaływania robót strzałowych na zabudowania w otoczeniu kopalń. Dobór właściwego opóźnienia milisekundowego powinien bazować przede wszystkim na sejsmogramach drgań wzbudzanych w czasie odpalania pojedynczych ładunków materiału wybuchowego i analizie struktury częstotliwościowej tych drgań. W artykule przedstawiono procedurę komputerowej optymalizacji opóźnień milisekundowych, przy obecnie stosowanych, nowoczesnych, elektronicznych systemach inicjowania, w oparciu o dane pozyskiwane z odpalania pojedynczych ładunków materiału wybuchowego. Taki tok postępowania daje możliwość weryfikacji, poprzez pomiary rzeczywiste, przyjętego przez projektanta modelu symulacji (wartości prognozowanych) wieloszeregowych siatek strzałowych. Należy zaznaczyć, że zarówno zmienność warunków geologiczno-górniczych kopalni jak również liczba czynników mających wpływ na efekt wykonywanych robót strzałowych, stwarza konieczność budowania szerokiej bazy informacji dla programu komputerowego. Wskazano również, jako ważny efekt zastosowanej procedury projektowania, możliwość zminimalizowania oddziaływania drgań wzbudzanych w czasie robót strzałowych, do poziomu drgań pomijalnych w ocenie wpływu na budynek. Ponadto możliwość elastycznego projektowania opóźnień milisekundowych w elektronicznych systemach inicjowania, przy wsparciu programów komputerowych stanowi także duży potencjał dla optymalizacji i sterowania efektami robót strzałowych w zakresie uzyskiwania pożądanej granulacji urobku.

Materiały:

Sponsorzy: