Partner:
Współorganizator:

Badania nad opracowaniem stałych paliw do zastosowań w procesach intensyfikacji wydobycia ropy i gazu

Data: Wtorek 21.11.2017

Sesja: Technika strzelnicza w górnictwie i budownictwie cz. 2

Godzina/Sala: 16:00 - 16:12 - Sala Seminaryjna


Tytuł: Badania nad opracowaniem stałych paliw do zastosowań w procesach intensyfikacji wydobycia ropy i gazu

Title: Experimental Study on Solid Propellants for Fracturing Wells

Autorzy: Justyna Hadzik, Piotr Koślik, Zenon Wilk - Instytut Przemysłu Organicznego - Oddział w Krupskim Młynie, Bogdan Florczak - Instytut Przemysłu Organicznego

Streszczenie:

W pracy przedstawiono zagadnienia technologii szczelinowania gazowego w górnictwie otworowym. Jest to technologia stosowana i zwiększająca swój udział w dziedzinie intensyfikacji wydobycia nafty i gazu. Zaprezentowano rozwiązania stosownych dotychczas generatorów gazowych i koncepcje nowego rozwiązania urządzenia perfoszczelinującego, opracowanego w ramach realizowanych prac badawczych przez Instytut Przemysłu Organicznego oraz Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy.
Omówiono zagadnienia dotyczące technologii otrzymywania paliw stałych (propelantów), które są stosowane w urządzeniach typu generator gazowy lub perfogenerator. W celu oceny skutecznego działania propelantów zaproponowane zostały metody badań. Pierwsza z metod dotyczyła badań zapłonu paliw od strumienia kumulacyjnego z pomiarem wielkości ciśnień generowanych przez gazowe produkty rozkładu (badania w zbiorniku balistycznym). Następnie dla określenia parametrów energetycznych paliw, których znajomość jest istotna przy doborze paliw w procesie skutecznego szczelinowania wykonano badania w warunkach zawodnionych w komorze ciśnieniowej.
Uzyskane charakterystyki energetyczne paliw pozwoliły na wyznaczenie czasu
i szybkości spalania paliw w zależności od ilości (gęstości ładowania) propelantu
w urządzeniu wgłębnym, co pozwala na optymalizację prac intensyfikacyjnych w kierunku ich wysokiej wydajności wraz z zachowaniem bezpieczeństwa prac.
Za oryginalną wartość pracy uważa się projekt nowego urządzenia perfoszczelinującego (perfogeneratora), wykorzystującego inną geometrię ziarna paliwa niż w dotychczasowych rozwiązaniach. W nowym urządzeniu zakłada się wykonanie zabiegu szczelinowania
w jednym marszu technologicznym, z jednoczesnym systemem perforacji kanału wiertniczego oraz tworzenia siatki spękań w skale.

Materiały:

Sponsorzy: